Cyklistforbundet støtter Region Hovedstadens udkast til ny regional udviklingsstrategi og ser positivt på den centrale rolle, cyklen tildeles.

Cyklistforbundet har den 4. december 2023 afgivet hørringsvar til Region Hovedstadens udkast til den nye udviklingsstrategi.

Høringssvar:

Cyklistforbundet har læst Region Hovedstadens udkast til ny regional udviklingsstrategi ”Sammen om bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen”. Cyklistforbundet finder det yderst positivt, at cyklen har en central plads i videreudviklingen af en sammenhængende og attraktiv mobilitet i regionen, og at 20%-målsætningen fra cykeldeklarationen er et stærkt pejlemærke i den sammenhæng.

Trængslen på vejene er en kæmpe udfordring for samfundet, for virksomhederne og for den enkelte borger. En ekspertgruppe for fremtidens mobilitet nedsat af den tidligere regering vurderede i 2018, at vi omkring de fire største byer vil komme til at spilde mere end dobbelt så lang tid i kø, når vi når 2030. Den udfordring skal vi have løst, så der sikres god fremkommelighed for den person- og arbejdsrelaterede transport, der kun kan foretages i bil. Derfor skal vi gøre det attraktivt, at varer, services og persontransport, hvor det er muligt, flyttes fra bil til cykel.

Cyklistforbundet deler også ambitionen om, at alle borgere i regionen skal have mulighed for at transportere sig til arbejde og uddannelse. Her kan god cykelinfrastruktur som et fuldt udbygget net af supercykelstier og flere cykelstier i landområderne i samspil med den stigende udbredelse af elcykler medvirke til, at vi når målet om 20% flere ture i 2030.

Det går ned af bakke med unges cykling. Ifølge Det Nationale Cykelregnskab er antallet af ture på cykel i aldersgruppen 13-25 år i Region Hovedstaden faldet med 26% i perioden 2010-2022. Cyklistforbundet opfordrer til, at Region Hovedstaden ser på mulighederne for at fremme cykling blandt eleverne på gymnasier og erhvervsskoler i regionen, blandt andet ved at styrke cykeladgang og cykelinfrastruktur omkring uddannelsesstederne, så cyklen bliver det trygge og attraktive valg. Cyklistforbundet samarbejder f.eks. gerne om en analyse af cykelegnetheden og/eller en videreudvikling af Cykelvenlig Arbejdsplads-certificeringen til ungdomsuddannelserne med henblik på at fremme brugen af cyklen. I samme åndedrag minder Cyklistforbundet om det urimelige i, at regionen ikke må anlægge cykelinfrastruktur og ad den vej påvirke unges transport til ungdomsuddannelserne. Dette gør sig i øvrigt også gældende for regionens øvrige ansvarsområder som f.eks. hospitalerne.

Vi bakker i Cyklistforbundet fuldtonet op om udkastet til udviklingsstrategien, og vi ser frem til i samarbejde med Region Hovedstaden og de øvrige aktører bag cykeldeklarationen at realisere målet om at styrke cyklismen frem mod 2030 med 20%.

Vi står i Cyklistforbundet til rådighed for sparring og samarbejde i forbindelse med realisering af målet.

Se Region Hovedstadens udkast til ny regional udviklingsstrategi ”Sammen om bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen” her

Læs også

24. maj 2023

Håndbogen 'Anlæg for parkering og standsning i byer'

Cyklistforbundets høringssvar til revision af Vejdirektoratets håndbog 'Anlæg for parkering og standsning i byer'.

Læs mere

20. januar 2023

Byudvikling og infrastruktur for Lynetteholm

Cyklistforbundets høringssvar til den strategiske miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm.

Læs mere

14. september 2022

Bilister skal holde 1,5 m afstand ved overhaling

HØRINGSSVAR: Cyklistforbundet siger ja til et afstandskrav mellem bilist og cyklist ved overhaling. Afstandskravet ser vi som et blandt flere vigtige bidrag til at øge sikkerhed og tryghed for cyklister især uden for byerne. Det må ikke stå i vejen for flere cykelstier.

Læs høringssvaret