For alle trafikanter er vanvidskørsel ekstremt utryghedsskabende, og risikoen underminerer alle andre tiltag, vi som samfund sætter i værk for at gøre det trygt og sikkert at færdes i trafikken.

Skærpet indsats mod vanvidsbilisme

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med ændring af færdselsloven. Afgivet den 19. januar 2021.

Cyklistforbundet har læst lovforslaget i forbindelse med den skærpede indsats mod vanvidsbilisme. For cyklister, gående og andre bløde trafikanter er tryghed helt afgørende for, at man har lyst til at færdes i trafikken. Derfor hilser Cyklistforbundet det velkomment, at der sættes ind over for vanvidskørsel.

For alle trafikanter er vanvidskørsel ekstremt utryghedsskabende, og risikoen underminerer alle andre tiltag, vi som samfund sætter i værk for at gøre det trygt og sikkert at færdes i trafikken. Særligt de bløde trafikanter som cyklister og gående er sårbare, når biler kører for stærkt. Derfor skal der slås hårdt ned på vanvidskørsel, og Cyklistforbundet bakker op om en skærpet indsats som den beskrevne i lovforslaget.

Se lovforslaget og det øvrige høringsmateriale på Høringsportalen