Her er mit nytårsønske for 2021

Leder i Cyklister nr. 1/2021 af landsformand Jens Peter Hansen

Jeg elsker at cykle, og for mig er det rutine at cykle fra Randers til København. Cyklen er mit foretrukne transportmiddel. Det sidste, tror jeg, gælder for flertallet af læserne af CYKLISTER, selv om de måske ikke cykler så langt, som jeg gør. Cyklen bringer os til købmanden, til skolen, til arbejde, til fodbold – og for mit vedkommende altså til møder i København. Og det gælder for rigtig mange danskere at uden cyklen, ville deres hverdag blive både mere besværlig og mindre sund.

Men selv om det er sund fornuft at se cyklen som en ligeværdig transportform på linje med biler, tog, og buser, så oplever vi desværre, at cyklen bliver glemt, når der laves analyser på grøn omstilling af transport, håndtering af trængselsproblematikker og tiltag til forbedring af folkesundheden.

Derfor er mit nytårsønske på transportområdet netop, at cyklen på alle måder bliver set som en ligeværdig transportform. For hvis det ønske bliver opfyldt, baner det vejen for, at der kommer en masse andre gode sager med i kurven.

  • En langtrækkende, seriøs statslig medfinansiering af kommunal cykelinfrastruktur

  • Staten går foran og får udbygget og etableret et sammenhængende net af cykelstier langs statsvejene

  • Økonomiske incitamenter til fremme af cykelpendling

  • Kommuner skal have større ansvar for trafikale forhold, idet politiets rolle ændres til rådgivende frem for godkendende (Læs mere om det i vores tema side 10.)

Med Finanslovens 150 mio. i 2021 til en kommunal cykelpulje og 370 mio. over tre år til cykelstier langs statsveje, fik cykling nogle dejlige adventsgaver. Disse adventsgaver udtrykker en politisk velvilje – tak for det – men der er behov for meget mere.

Jeg ved godt, at nytårsønsker ikke altid blive opfyldt, men for mig at se er mine og Cyklistforbundets ønsker ren sund fornuft. Cyklen er en schweizerkniv, der kan det hele. Den bringer dig fra A til B på en sund, bæredygtig, klimavenlig og behagelig måde. Og med el-cykler og el-ladcyklers fremmarch kan cyklen endnu mere. At give cyklen den ligeværdige status, den bør have, er det, vi på ’jysk’ kalder en no-brainer.

Jens Peter Hansen
Landsformand, Cyklistforbundet.