Behøver det være så svært

Leder i Cyklister nr. 3/2020 af landsformand Jette Gotsche

Af børn og fulde folk skal man høre sandheden, lyder et gammelt udtryk. I denne sommer har vi sammen med Kids Island lyttet til børn, der på en sommer-iværksættercamp blev inviteret til at komme med deres bud på, hvordan vi kan få flere til at cykle.

Regnvejr – pyt. Der ser børnene bestemt ikke som noget, der burde afholde nogen fra at cykle. For så sætter man da bare en paraply på cyklen. I dette nummer af CYKLISTER kan du læse mere om børnenes syn på cykelsagen. Hvor er det befriende at møde den ’så gør vi da bare’-tilgang. For behøver det være så svært, når det nu giver så meget mening …

De mange måneder med Covid-19 og en hverdag, hvor afstand har været det altoverskyggende omdrejningspunkt, har gjort, at der verden over er sat nyt lys på cyklen og alt det cyklen kan. Over hele verden er flere begyndt at cykle, og regeringer og bystyrer har besluttet at bygge nye cykelstier, så de mange indbyggere kan komme sikkert rundt i en tid, hvor metro og busser kan være risikable transportmidler. Hvis ikke de mange sundheds- og klimafordele ved mere cykling i hverdagen er nok til at overbevise politiske beslutningstagere om cyklens nødvendighed i vores samfund, ja, så kan corona måske gøre det.

I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at et stigende antal borgere i EU ifølge en undersøgelse fra Transport & Environment i Bruxelles ønsker, at deres byer i fremtiden bliver meget mere cyklist-og fodgængervenlig. Vi har ganske enkelt at gøre med, at knapt to ud tre europæere ikke ønsker at vende tilbage til en hverdag med så meget luftforurening forårsaget af biltrafik, som vi levede med før corona. Og vi har at gøre med, at lige knap tre ud af fire deltagere i undersøgelsen mener, at gang, cykling og offentlig transport bør få mere plads i vores byer.

Herhjemme fortæller 59% af brugerne i den kollektive transport (pre-corona) ifølge en undersøgelse gennemført af Passagerpulsen, at de kraftigt overvejer at cykle mere (post-corona).

Der er ikke så meget andet at sige end: Lad os tage erfaringerne og indsigterne fra de sidste mange og meget usædvanlige måneder med os. Lad os bruge dem til at tage kloge beslutninger. Lad os bruge corona til at ommøblere vores hastigt voksende bysamfund og deres enorme udfordringer i forhold til luftforurening, klimaændringer, byliv og trivsel.

Nej, det behøver ikke være så svært, og derfor skal vi gribe chancen nu. Jeg er helt fortrøstningsfuld og overbevist om, at den nye landsformand sammen med hovedbestyrelsen og sekretariatet vil fortsætte med denne opgave. Tak for syv spændende år som landsformand.