Nu skal der leveres på valgkampens cykelballoner

Leder i Cyklister nr. 3/Sommer 2019 af landsformand Jette Gotsche

”God morgen og tak fordi I cykler.” Sådan lød det fra en politiker ved en cykelsti dagen før folketingsvalget. I Cyklistforbundet kunne vi selvfølgelig ikke undgå at bemærke, at valgkampen bød på en mangfoldighed af politikere, der gerne ville associeres med cyklen. Det er top med politikere, der er opmærksomme på de enorme klima- og sundhedsmæssige fordele, der er ved, at vi som samfund gør cyklen til et attraktivt transportvalg i så mange situationer som muligt. Nu truer hverdagen på Christiansborg igen. Så vil det være top med politikere, der er parate til at sikre, at cyklen også reelt bliver et attraktivt transportvalg.

Fakta er nu engang, at færre og færre danskere cykler, og desværre er oplevelsen af at være for udsat i trafikken ifølge Vejdirektoratet en af hovedårsagerne til, at danskere stiller cyklen. Der er ingen vej udenom. Hvis vi vil høste de mange sundhedsmæssige og klimamæssige fordele, der er ved cyklen, skal vi have politikere, der trækker i, ikke cykeltøjet, men arbejdstøjet og arbejder for de løsninger, der gør en forskel. Det skal være sikkert og let at være cyklist.

I Cyklistforbundet har vi et bud på, hvad der er brug for. Lad os først slå fast, at cykelpolitik ikke kun er transportpolitik. Det er mindst lige så meget klimapolitik, sundhedspolitik, børne- og ungepolitik, by-politik. Vi er nødt til at tænke cykelpolitik meget bredere end hidtil. Vi er nødt til at fortælle politikerne, at cykelpolitik ikke er et lille nicheområde, men et stort og tværgående politikområde. Vi fremlagde før valget vores politiske oplæg Cykelland. Nu. Her gav vi politikerne fire forslag – blandt andet at indføre tilskud til køb af el-cykler. El-cyklens større radius giver os helt nye muligheder for at flytte bilister til cyklen. Det skal vi selvfølgelig udnytte.

Under valgkampen kunne vi glæde os over andre forslag fra flere politikere – herunder et forslag om at fjerne investeringer i cykelinfrastruktur fra regnestykket i det kommunale anlægsloft. Anlægsloftet er en grænse for, hvor mange penge kommunerne må bruge på bygge- og renoveringsopgaver, som staten sætter hvert år for kommunerne. Vi kan kun bakke op om sådan et forslag. Loftet er ofte en kedelig hindring for, at kommunerne kan anlægge nye cykelstier og sikre den trafiksikkerhed, som er så nødvendig for, at vi bliver ved med at cykle.

Vælgerne har med deres kryds krævet en grøn retning for Danmark. Vi håber, at Danmark har fået et Folketing, som tænker cykelpolitik meget bredere end transport. Vi glæder os til at holde politikerne op på deres udmeldinger og cykelvalgballoner – og til at hjælpe alle, der har brug for det, med en venlig hilsen om, at cykelpolitik – det er stærk klima- og sundhedspolitik. Ha’ en rigtig dejlig sommer.

Magasinet CYKLISTER

Vi skriver om det, som cyklister går op i og udkommer fire gange årligt

Få nyhedsbrevet

Hold dig opdateret på cykelområdet med vores månedlige nyhedsbrev.