Sådan! Endelig afstandskrav til biler


Leder i CYKLISTER #4 2022 af landsformand Jens Peter Hansen

Sådan! Det var min umiddelbare kommentar på Twitter, da transportminister Trine Bramsen på det store cykeltopmøde i København lovede, at hun vil arbejde for en lov om, at biler skal holde mindst 1,5 meters afstand til cyklister. Det var en vaskeægte nyhed og en god en af slagsen. I Cyklistforbundet har vi som formål at få flere til at cykle mere, og de 1.5 meter vil alt andet lige betyde, at det bliver tryggere og mere sikkert for cyklister at køre på landevejene. Så en stor sejr for Cyklistforbundet og noget, vi har arbejdet for i lang tid, og som allerede er lov i talrige andre lande.

Vi ved, at utryghed får mange til at fravælge cyklen, så derfor er det en vigtig ændring af færdselsloven, der forhåbentlig er på vej med Trine Bramsens forslag. Vi vil i det hele taget gerne have set den lov efter i sømmene. Efter min og Cyklistforbundets mening er den i alt for høj grad skrevet med bilbrillerne på; den er bilfokuseret og har som grundformål at sikre god fremkommelighed for biler. Færdselsloven er fra 1976 og bærer da også præg af at være skrevet i et andet årtusinde, selv om der selvfølgelig er ændret lidt på den i flere omgange siden. Samfundet ønsker en grøn omstilling af transporten, og det bør afspejles i Færdselsloven. Vi når kun klimamålene i tide, hvis cyklen kommer til at spille en meget større rolle, end den gør. Det betyder, at der skal tages mindre hensyn til bilerne i Færdselsloven, og derfor skal den revideres. Den skal være mere cykelvenlig. Både for cyklisternes skyld og for klimaets.

EU-kommissær Frans Timmermanns har meldt ud, at Cycling is the best way to decarbonize transport in a way that can be accessible to all. Anderledes sløjt står det til her I Danmark, hvor f.eks. Klimarådets analyse Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion overhovedet ikke medtager cykling som værktøj. Her klandrer jeg ikke fagnørderne bag analysen – de tager blot bestik af udviklingen og den indtil nu manglende politiske vilje til at ændre udviklingen. Tag ikke fejl – også i relation til klimaet batter cykling: En forskergruppe ledet fra Oxford har ud fra data om mobilitetsadfærd fundet frem til, at en person sparer et halvt ton CO2 på årsbasis ved 200 dage om året at erstatte en tur i bil med en tur på cykel.

Så kære politikere: Frem med slettelakken og kuglepennen, så vi kan få renset ud i paragrafferne i Færdselsloven og skrevet nogle nye, der er mere cykelvenlige. De 1,5 meters afstand er et rigtig godt første skridt, der kun kræver politisk vilje.