Cyklistforbundet i Aarhus

for fredelige gader i midtbyenKontakt: Anders Nielsen (Lokalformand), mail: cyklistforbundetAarhus@gmail.com, tlf.: 31 27 21 09

Hvad har vi opnået, hvad arbejder vi med og hvordan kan du præge udviklingen?

Hvad arbejder vi med?

Cyklistforbundet er cyklisternes interesseorganisation, som arbejder for at forbedre forholdene for cyklisterne i trafikken.

Cyklistforbundet har repræsentanter i råd og udvalg der beskæftiger sig med forhold, der har betydning for cyklister. På landsplan er for eksempel Rådet for større Færdselssikkerhed og Friluftsrådet. Cyklistforbundet deltager også i et samarbejde med bl.a. DSB.

Her i Cyklistforbundets lokalafdeling i Aarhus samarbejder vi bl.a. tæt med Aarhus Kommune og andre aktører inden for planlægning og drift af transport og infrastruktur.

Hvad har vi opnået?

Cyklistorbundets afdeling i Aarhus er med sine knap 2.000 medlemmer landets næststørste.

Aarhusafdelingen har siden 1976 arbejdet for at forbedre cyklistforholdene i Århus. Afdelingen er rådgiver for planlæggere og politikere i Kommunen i forhold til spørgsmål om transportmuligheder og trafiksikkerhed for cyklister. Vi har bl.a. sikret nye cykelstier i Aarhus midtby og andre steder i Kommunen og konkret sørget for bedre sikkerhed på farlige strækninger og kryds.

Bruger du Aarhus Borgertip?

Hvis du oplever huller i cykelstien eller lyskryds, der ikke tager hensyn til cyklister, gående eller andet, så kan du hurtigt informere kommunen via dette link.

Hvordan kan du præge udviklingen?

Vil du være med til at forbedre cyklisternes trafiksikkerhed, har du gode ideer til det videre arbejde - eller vil du bare gerne deltage i afdelingens udflugter, andre aktiviteter eller møder?

meld dig ind i Cyklistforbundet.

Vi hører gerne om gode idéer og forslag, der kan gør livet lettere for cyklisterne på deres vej gennem byen - Kontakt går gennem lokalformand Anders Nielsen.

Bestyrelse

Lokalformand

Anders Nielsen, mail: cyklistforbundetAarhus@gmail.com, tlf.: 31 27 21 09

Referater og vedtægter