Cyklistforbundet i Allerød

Generalforsamling tirsdag den 20. februar klokken 19 på Allerød Bibliotek.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesformand
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleant
8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Fremtidig virksomhed
11. Eventuelt

PrunusvejCykelstien på Kollerødvej giver problemer ved krydsning af Prunusvej

Afdelingen siger:

Cyklistforbundet i Allerød arbejder for sikre cykelveje og stier.

Ved Prunusvej - Kollerødvej bliver cyklister stoppet af biler, der spærrer cykelstien i eget tracé. Vi ønsker en markering af cykelstien med rødt eller blåt cykelfelt, så bilisterne er klar over, at der kommer krydsende cyklister. Teknisk forvaltning forklarer, at cykelstien skal omlægges med et sving ud mod vejen, fordi vejreglerne kun tillader hajtænder og stop streg ud mod en stor vej. Der er desværre ikke penge til at omlægge cykelstien.

Vi vil løbende cykle og registrere andre områder i Allerød Kommune, så vi kan få optimale forhold for cyklister.

Kontakt: Peter Høstved: peterhoestved@gmail.com

Referater:

Generalforsamling maj 2023

Generalforsamling marts 2019

Vedtægter fra 21. april 2017: