Cyklistforbundet i Allerød

Cykeltur til Allerød Sø og skovtrolden i Ravnsholt skov
Dato: 11. juni (Store Cykeldag)
Mødested: Allerød bibliotek
Antal km: 10 km
Turleder: Peter Høstved
Turbeskrivelse:
Der er fire tunneller under S-banen fra Allerød Sø området til Blovstrød teglværk. Den ene er næsten skjult af vegetation, så vi finder vej gennem krattet til et eventyrligt område med dybe vandhuller på hver side af den smalle sti. (Se foto nederst på siden). Efter pause ved det tidligere Blovstrød Teglværk, kører vi ad de gamle spor, hvor tipvognene fragtede ler fra Allerød Sø og Allerød Lergrav. Dengang gravedes en kanal under teglværket til Drabæk ved Blovstrød, så vandet kunne løbe over til Sjælsø.
Start ved Allerød Bibliotek. Kør ad Frederiksborgvej og Allerødvej på broen over Nymøllevej til bommen ved Allerød Sø. Her drejes til venstre gennem tipvogn tunnelen mod XL-Byg. Retur igen på grusstien ved Allerød Sø. Cirka 100 meter på venstre side køres mod den næste tipvogn tunnel. Pas på, der er meget dybt på hver side af den smalle sti. Følg stien gennem skoven frem til det sorte damplokomotiv.
Pause ved det gamle lokomotiv på Blovstrød Banen. Desværre er der ikke mulighed denne søndag for at køre tur med toget, så vi nøjes med at kigge på det tidligere Blovstrød Teglværk.
Turen går videre bag haverne ned i tunnelen under banen til Allerød Sø området og mod Vestre Teglværksvej. Her passerer vi en del af teglværkets arbejderhuse. Videre ad Kattehalevej forbi Øxenholm med de flotte Rhododendron og til venstre ved skovløberhuset ad stien med det gamle tipvognsspor mod Hyrebakken og landevejen, som tidligere hed Bregnerødvej. Det var den sydlige vej til LIllerød Landsby. På højre side ses Allerød Lergrav, hvor et geologisk lag lagde navn til en mellemistid “Allerødtiden” 11.800-10.600 f.Kr. Videre ad Hyrebakken til Bregnerød Skovvej og på venstre side ses skovtrolden langt inde mellem træerne.
Pause ved skovtrolden Hanna Halerød. Det er tilladt at klatre og sidde på Skovtrolden. Hjemturen ad Bregnerød Skovvej og tunnel under Nymøllevej til Rødpælevej. Det sidste stykke kører vi gennem skoven, så vi kommer ud på bagsiden af Allerød Bibliotek.
Allerødtiden: https://da.wikipedia.org/wiki/Aller%C3%B8dtiden

Den nyvalgte bestyrelse:

Peter Høstved - formand

Ole Buch-Rasmussen - medlem

Halfdan Grimstad - medlem

Tommy Dal - medlem

Hanne Nisgaard Sørensen - suppleant

Hans Clemensen - revisor

Grethe Møller Olesen - revisor suppleant

Afdelingen siger

Cyklistforbundet i Allerød arbejder for sikre cykelveje og stier. I foråret 2023 er vi i dialog med teknisk forvaltning og politiet angående sikker krydsning af Allerød Stationsvej fra M.D. Madsensvej til Allerød Station. I dag er det kun muligt lovligt at krydse, hvis man står af cyklen og den trækkes over til stationsområdet. Teknisk forvaltning har allerede fjernet en granitsøjle og et skilt. Desværre vil kommunen og politiet ikke godkende et par skrå ramper nord for fodgængerovergangen - så der kan cykles ved siden af fodgængerfeltet.

Ved Prunusvej - Kollerødvej bliver cyklister stoppet af biler, der spærrer cykelstien i eget tracé. Teknisk forvaltning forklarer, at cykelstien skal omlægges med et sving ud mod vejen, fordi vejreglerne kun tillader hajtænder og stop streg ud mod en stor vej. Der er desværre ikke penge til at omlægge cykelstien.

Vi vil løbende cykle og registrere andre områder i Allerød Kommune, så vi kan få optimale forhold for cyklister.

Kontakt: Peter Høstved, mail: peterhoestved@gmail.com

Referater:

Generalforsamling maj 2023

Generalforsamling marts 2019

Vedtægter fra 21. april 2017:

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem