Afdelingens formål

Det vil vi:

  • Vi arbejder for at forbedre cyklisternes forhold i kommunen i forhold til fremkommelighed og sikkerhed. Det sker igennem en løbende dialog med Ballerup Kommune.
  • Vi er en aktiv afdeling, og vi ønsker fortsat at udvide vores medlemsskare. Jo flere medlemmer, des større er vores gennemslagskraft og chance for at få gennemført det vi ønsker i kommunen.
  • Vores indsats bygger på frivilligt arbejde, og vores aktiviteter afspejler derfor også de aktive ildsjæles interesser. Så har du lyst til at bidrage til nogle af vores aktiviteter - eller synes du, at vi burde gå i gang med noget helt nyt - er du velkommen til at sende os en mail med dine ideer.

På denne hjemmeside finder du informationer om afdelingens mange aktiviteter samt oplysninger om afdelingens planlagte cykelture.

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem