Cyklistforbundet på Bornholm

Bornholms Cyklist Forbund er afdelingens vedtægtsbestemte navn

Bornholm lokalafdelinger

----------

Vi har indtil videre aflyst onsdagsturene, der skulle have været kørt fra 6. maj.

----------

Kontakt: Erik Nielsen (lokalformand), mail: eriksn.bornholm@gmail.com, tlf.: 56 95 23 75

Vi arbejder for bedre cykelstier, bedre snerydning på cykelstier og kantbaner, færre brosten og skærvebelagte veje, bedre cykelparkering. Og vi arbejder for højere sikkerhed for cyklister, ikke mindst børnene.

Bornholmafdelingen udgiver, som supplement til det landsdækkende medlemsblad Cyklister, deres eget lokalblad. Find den aktuelle og de tidligere udgaver her

Bornholm Rundt medlemsfordel

Medlemmer af lokalafdelingen kan få refunderet startgebyret (kr. 185) til Bornholm Rundt 2020, hvis tilmelding sker senest tirsdag den 18. august 2020 (sidste dag for tilmelding online).Tilmelding foretages på www.cykelbornholmrundt.dk

Medlemmer skal være registreret som indmeldt inden 1. august 2020 og skal ud for "Klub/firma" skrive "Bornholms Cyklist Forbund" ved tilmeldingen for at kunne benytte sig af ovenstående.

Startgebyret refunderes ved afhentning af startnummer:
Lørdag den 22. august kl. 10-16 og på løbsdagen 23. august kl. 06.30-08.30.

Bestyrelse

Lokalformand

Erik Nielsen, mail: eriksn.bornholm@gmail.com, tlf.: 56 95 23 75, adresse: Sankt Mortens Gade 45B, 3700 Rønne

Kasserer

Bente Kofoed, Solbakkevej 1, , mail: bente@soltop.dk, tlf: 24 45 59 50, adresse: Arnager, 3700 Rønne

Bestyrelsesmedlemmer

Henrik Andersen, mail: andersensv34@gmail.com, tlf.: 21 69 02 30, adresse: Sveasvej 34, 3700 Rønne

Claes Ludvigsen, mail: claesl44@gmail.com, tlf.: 23 67 92 74, adresse: Åvej 44, 3700 Rønne

Suppleanter

Hans Mikkelsen, Haslevej 63, 3700 Rønne, 51 91 77 63, hmikkelj@gmail.com

Allan Kofoed, tlf.: 61 40 55 97, adresse: Solbakkevej 1, adresse: Arnager, 3700 Rønne

Revisor

Svend Aage Kristoffersen, tlf.: 51 92 94 14, Askene 10, adresse: Vestermarie, 3700 Rønne

Revisorsuppleant

Ole Jønsson, tlf.: 23 27 78 61, Louisenhøj 33, 3700 Rønne

Trafikudvalg

Erik Nielsen, mail: eriksn.bornholm@gmail.com, tlf.: 56 95 23 75, adresse: Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne

Henrik Andersen, mail: andersensv34@gmail.com, tlf.: 21 69 02 30, Sveasvej 34, 3700 Rønne

Claes Ludvigsen, mail: claesl44@gmail.com, tlf.: 23 67 92 74 , adresse: Åvej 44, 3700 Rønne

Bladudvalg

Erik Nielsen, mail: eriksn.bornholm@gmail.com, tlf.: 56 95 23 75, adresse: Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne

Referater og vedtægter

Vedtægter

Referater