Cyklistforbundet i Aarhus

Der bliver generalforsamling for Cyklistforbundet Århus d. 25 januar 2024 på Dokk1 i Århus. Kl. 18.30

Kom, og vær med til at præge fremtiden for cyklisterne i Århus!

Breaking the law - breaking the law

Bestyrelsen i Århus' afdeling udgøres lige nu af:

Kristian Beedholm (formand) cyklistaarhus@gmail.com

Ole Krabbe Olesen (Næstformand / presseansvarlig) oko@oko.dk

Elsebeth Terkelsen (Kasserer) eterkelsen@eterkelsen.dk

John Schmidt (Sekretær): cyklistforbundetaarhus@gmail.com

Jakob Vive Jensen jakoblarsen21@gmail.com


Forslag til forbedring af cykelmiljøet i hele Aarhus Kommune modtages mægtig gerne.

Følg os på:

Facebook

Twitter

Om os:

Aarhusafdelingen har siden 1976 arbejdet for at forbedre cyklistforholdene i Århus - og har Pr. 23. januar 2023 723 medlemmer i Aarhus afdelingen.

Afdelingen deltager aktiv i cykeldebatten i Aarhus Kommune med det formål at skabe gode og sikre cykelforhold for alle. Dog har vi særlig fokus på sikre skolestier.

Bruger du Aarhus Borgertip?

Hvis du oplever huller i cykelstien eller lyskryds, der ikke tager hensyn til cyklister, gående eller andet, så kan du hurtigt informere kommunen via Borgertip.

Hvordan kan du præge udviklingen?

Vil du være med til at forbedre cyklisternes trafiksikkerhed, har du gode ideer til det videre arbejde - eller vil du bare gerne deltage i afdelingens udflugter, andre aktiviteter eller møder?

meld dig ind i Cyklistforbundet.

Vi hører gerne om gode idéer og forslag, der kan gøre livet lettere for cyklisterne på deres vej gennem byen. Kontakt én af ovennævnte.


Næste bestyrelsesmøde; mandag, den 27. november 2023.