Cyklistforbundet i Egedal

Egedal Lokalafdeling

Cyklistforbundet har ikke en lokalafdeling i Egedal, men en repræsentant, som varetager cyklisternes interesser i lokalområdet.

Kontakt

Svend Jørgensen, mail: jorgense@post12.tele.dk, tlf.: 47 17 95 16