Cyklistforbundet i Esbjerg

Esbjerg lokalafdeling

Kontakt: Reni Hatting (Lokalformand), mail:renihatting@gmail.com tlf: 26 48 03 70

Afdelingen siger

Cykelture
Vi arrangerer en række cykelture af varierende længde, hvor vi besøger spændende lokaliteter.
Læs mere om vores kommende cykelture

Nye cykeltiltag
En række nye cykeltiltag er blevet indført, som resultat af lokalafdelingens arbejde.
Se billederne

Bestyrelse

Bestyrelsen holder møde ca. 8 gange om året.

Møderne er åbne og nærmere oplysning om dato og tid kan fås hos formand Reni Hatting.

Vi arbejder kontinuerligt for at forbedre forholdene for cyklisterne i Esbjerg Kommune, ligesom vi i omegnskommunerne uden lokalafdeling, deltager i møder for at rådgive og udøve konstruktiv kritik vedrørende alle forhold, der har betydning for områdets cyklister.

Bliver du opmærksom på cykelforhold i Esbjerg Kommune, der kræver nødvendig ændring, send da straks en mail med billeddokumentation til en fra bestyrelsen, og vi vil omgående gå ind i sagen og tage kontakt til kommunen.

Angiv din mailadresse, så vi kan holde dig orienteret om nyt fra afdelingen.

Lokalformand

Reni Hatting, mail: renihatting@gmail.com, tlf.: 26 48 03 70

Næstformand

Gudrun Arnborg, mail: gudrun.arnborg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bent Yde, mail: bent@esbjerget.dk, tlf: 75 18 05 17
Bente Andersen, mail: bean51.ba@gmail.com

Kasserer

Reni Hatting, mail: renihatting@gmail.com, tlf.: 26 48 03 70

Sekretær

Poul Majland, mail: majland@youmail.dk, tlf: 20 16 82 05

Suppleanter

Lise Nielsen, mail: esiln@hotmail.com, tlf.: 20 76 58 12
Susanne Overgaard, mail: susanne1751@gmail.com, tlf.: 60 71 36 62

Revisor

Henrik Oxenvad, mail: h.oxenvad@gmail.com

Revisorsuppleant

Bent Vang, mail: bentvang@gmail.com

Referater og vedtægter

Vedtægter