Cyklistforbundet i Esbjerg

Esbjerg lokalafdeling

Kontakt: Reni Hatting (Lokalformand), mail:renihatting@gmail.com tlf: 26 48 03 70

Afdelingen siger

Cykelture

Vi arrangerer en række cykelture af varierende længde, hvor vi besøger spændende lokaliteter.

Læs mere om vores kommende cykelture

Nye cykeltiltag

En række nye cykeltiltag er blevet indført, som resultat af lokalafdelingens arbejde - Se billederne

Bestyrelse

Bestyrelsen holder møde ca. 8 gange om året.

Møderne er åbne og nærmere oplysning om dato og tid kan fås hos formand Reni Hatting.

Vi arbejder kontinuerligt for at forbedre forholdene for cyklisterne i Esbjerg Kommune, ligesom vi i omegnskommunerne uden lokalafdeling, deltager i møder for at rådgive og udøve konstruktiv kritik vedrørende alle forhold, der har betydning for områdets cyklister.

Bliver du opmærksom på cykelforhold i Esbjerg Kommune, der kræver nødvendig ændring, send da straks en mail med billeddokumentation til en fra bestyrelsen, og vi vil omgående gå ind i sagen og tage kontakt til kommunen.

Angiv din mailadresse, så vi kan holde dig orienteret om nyt fra afdelingen.

Lokalformand

Reni Hatting, mail: renihatting@gmail.com, tlf.: 26 48 03 70, adresse: Knudsgade 17, 2. th., 6700 Esbjerg

Næstformand

Gudrun Arnborg, mail: gudrun.arnborg@gmail.com, adresse: Spangsbjerghaven 79, 6700 Esbjerg

Bestyrelsesmedlem

Bent Yde, mail: bent@esbjerget.dk, tlf: 75 18 05 17, adresse: Nørrebrogade 32, 1. tv, 6700 Esbjerg
Bente Andersen, mail: be-an@frejaparken.dk, adresse: Sejerøvej 14 st.th, 6705 Esbjerg Ø

Kasserer

Reni Hatting, mail: renihatting@gmail.com, tlf.: 26 48 03 70, adresse: Knudsgade 17, 2. th., 6700 Esbjerg

Sekretær

Poul Majland, mail: majland@youmail.dk, tlf: 20 16 82 05

Suppleanter

Lise Nielsen, mail: esiln@hotmail.com, tlf.: 20 76 58 12, adresse: Lunas Alle 28, 6700 Esbjerg
Susanne Olsen, mail: susanne1751@gmail.com, tlf.: 60 71 36 62, adresse: Engsvinget 8, 6700 Esbjerg

Revisor

Henrik Oxenvad, mail: h.oxenvad@gmail.com, adresse: Krokusvej 1, 6705 Esbjerg Ø

Revisorsuppleant

Bent Vang, mail: bentvang@gmail.com, adresse: Hygge Alle 6, 6700 Esbjerg

Referater og vedtægter

Vedtægter