Faaborg har aldrig været en cykelby. Det kan undre, fordi byen og omegnen byder på et rigtigt godt cykellandskab med gode bakker, masser af natur og forskellige seværdigheder i god cykelafstand fra selve byen.

Der er ikke så meget industri, som der har været. Til gengæld er her mange pensionister, hvilket vel i endnu højere grad burde tale for mere cyklisme. Hvis her var gode cykelforhold, kunne vi også sælge landskabet til cykelturister, mennesker der har lyst til at bruge ferierne på at bevæge sig rundt i landskabet på egen hånd - gerne langt fra giftig biltrafik.

Men som nævnt er cykelforholdene, herunder sikkerheden for cyklister, ikke noget særligt. Og nu er det så blevet endnu værre, fordi Sundstien, der hidtil har været en af de eneste gode cykelstier, hvor man var adskilt fra biltrafikken, er oversvømmet, og har været det siden den 3. januar. I to af tunnellerne mellem byen og stien står vandet over en meter højt.

Desværre er det noget, vi må leve med. Der er ingen steder at pumpe vandet hen. Det betyder, at cyklister skal køre gennem byen, hvor der er rigtig meget biltrafik, og børn har ikke muligheden for at cykle fra skole til stadion. Efterhånden kan det være vanskeligt at finde steder i Faaborg, hvor man kan cykle uden risiko for liv og lemmer, for slet ikke at tale om steder hvor nye cyklister har mulighed for at øve sig. På Sundvejen, der er en statsvej, er hastigheden sat ned til 50 kilometer i timen, så gymnasieelever har muligheden for at komme over den, men det var jo her, vi kunne have ønsket en fornuftig cykelstrategi, så en sund transportform havde været mulig.

Billeder af oversvømmelserne kan ses i denne artikel på Fyens.dk