Masser af kommuner har ikke nogen samlet trafikplan herunder FaaborgMidtfyn, men det vil kommunen gøre noget ved nu, og der lægges op til en trafikplan der tydeligt angiver, hvor man vil have tung trafik og almindelig biltrafik, og hvor man vil have de bløde trafikanter.

Pablo Celis fra Celis Consult ApS var på cykeltur i Faaborg som konsulent på cykelstier og skoleveje, et område hvor Faaborg har nogle seriøse udfordringer, for hvordan skaber man trygge rammer, når de yngste skal lære om cykelglæde? At en god cykel- eller gåtur før skoledagens begyndelse forbedrer indlæringen, har vi længe haft dokumentation for, men hvor kan børnene cykle? Vi har flere udmærkede stier, men lige meget hvor mange omgange man man tager på Sundstien, kommer man ikke til Øhavsskolen Uglen.

En logisk og lige vej fra Toftegårdsområdet til Øhavsskolen Svanen og Enghaveskolen vil være forbi havnen. Men hvilke forældre tør lade deres mindre børn cykle en rute tværs gennem noget der nærmest ligner et parkeringsområde? Nogle steder er der mulighed for at flytte cykelstien ind på den anden side af parkeringen, så stien lægger tættere på havnen - blandt andet der hvor Bjørnøfærgen lægger til - men resten af turen vil stadigt ikke være tryghedsskabende.

På Assensvej er der fin afmærkning til cyklister, men bilerne parkerer gerne i dem, så cyklisterne tvinges ud på vejen. Måske kan en kantsten effektivt afmærke pladsen til cyklisterne. Et andet problem er rundkørslerne der som bekendt er noget sjovere for biler end for cyklister. Ikke mindst er rundkørslen ved Sundvejen giftig, fordi hastigheden er høj på Sundvejen, og der skal ikke tages hensyn til bløde trafikanter. Angiveligt følger de dårlige vaner med, når turen går videre ad Svendborgvej.

Pablo Celis nåede at se trafikforholdene ved Øhavsskolerne, Uglen og Svanen og ved Enghaveskolen. Faaborg bærer præg af, at man aldrig har overvejet en samlet trafikplan, og det går blandt andet ud over de unge generationers muligheder for svinge sig i sadlen og færdes frit. De fleste bliver kørt i skole. Det giver ikke de samme muligheder for indlæring, som en gå- eller cykeltur før undervisningen gør, og de får ikke mange chancer for at nyde glæden over cykling og bevægelse. Hvad man måske ofte er tilbøjelig til at glemme, er at de også mister de sociale samtaler med jævnaldrende, når de ikke har en fælles skolevej, hvor de kan følges til fods eller på cykel.

Pablo Celis vil præsentere forslag til forbedring af forholdene for byrådet. Så må vi blot håbe, at vi har visionære politikere der tør støtte forslagene.

Birte Strandby

Lokal repræsentant for Cyklistforbundet