Den gode nyhed:

Faaborg skal gøres mere sikker for cyklister ifølge Fyns Amts Avis den 21. juni 2021

Det omfatter:

Rundkørslen ved Kildetoften/Engvej/Havnegade ændres til signalreguleret kryds.

Hævet krydsflade ved krydset Assensvej/Bjernevej - en hævet krydsflade betyder blandt andet, at hastigheden sænkes i krydset.

Hastigheden dæmpes til 30 kilometer i timen på et stykke af Christian IX’s Vej.

Ladestandere til busserne på Banegårdspladsen, så disse ikke behøver at køre i depot.

Der er flere udmærkede forslag og samlet skulle resultatet gerne blive, at de faaborgensiske børn får muligheden for at cykle i skole. Det vil som bekendt være godt for indlæringen, og det betyder forhåbentligt også, at trafikken ved skolerne reduceres væsentligt - hvilket er godt for stort set alt og alle, børnene, klimaet, miljøet.

Den ikke helt så gode nyhed er, at arbejdet tidligst går i gang om to - tre år.

Trafikanalysen skulle ligge på fmk.dk, men det har ikke lige været muligt at lokalisere den.

Hele artiklen kan læses her.

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem