DET FÆLLES BEDSTE, VedvarendeEnergi og Rådet for Bæredygtig Trafik havde arrangeret webinaret om fremtidens bæredygtige mobilitet med blandt andre følgende deltagere:

Niels Aagaard, Det Fælles Bedste

Deltagere:

Pablo Celis, Celis Consult

Susanne Krawack, CONCITO

Poul Kattler, Rådet for Bæredygtig Trafik

Louise Faber, Borgerbevægelsen.dk for en retfærdig motorvejsproces

Klaus Bondam, Cyklistforbundet

Lene W. Hartmann, IDA Trafik & Byplan

Otto Anker Nielsen, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, DTU m. fl.

Otto Anker Nielsen fremlagde undersøgelser fra DTU om samfundsøkonomi, CO2-besparelser mv. i forbindelse med infrastrukturudvikling. Motorveje er svar på eet spørgsmål: nemlig tidsbesparelser, men koster altid mere CO2 på bundlinjen på grund af trafikspring. Udbygning af den kollektive transport er en bekostelig affære, og man kan ikke altid påvise, at man flytter bilister. Cyklisme er er fantastisk løsning, men udover ved enhver lejlighed at konstatere, at cyklisme er den bedste tænkeligste - og grønneste transportmulighed vi har, går man sjældent videre med det.

Som Klaus Bondam nævnte, så er den private bil noget man betragter som et naturligt gode, og den holdning ligger så dybt i de fleste af os, at vi ikke rigtigt kommer videre. CONCITOs repræsentant anerkendte oplægsholdernes mange gode pointer, men understregede at ingen af dem fik fjernet fossilbilen fra regnestykket.

Der var meget snak om afgifter, en del om omlægning af priser på kollektiv transport, og dagens trafikmønstre blev belyst. Det var interessant, fordi den pendlertrafik der altid tjener som argument for bygning af broer og veje rent faktisk kun udgør 31 % af den samlede trafik, og fritidstrafikken fyldte også 31 %. Alt i alt er bilen en dårlig vane, som det er rigtigt vanskeligt at blive kvit.

En tilgang kunne være sproget, dels det at tale med bilister, der hævder at bilen er en rettighed, for er det ikke en ret at kunne cykle uden risiko? Dels kan man lave en opgradering af 'bløde trafikanter' ved at kalde dem 'aktive trafikanter'. Det giver andre tankebilleder.

Louise Faber nævnte, at Vejdirektoratet ikke kun anlagde veje, men også tog stilling til natur, drikkevand og andet, og at man måske med fordel kunne separere opgaverne og skabe mere demokratisk indflydelse.

Der var rigtigt mange gode vinkler i debatten, men vi hænger stadigt på fossilbilen. Der vil dog blive arbejdet på at øge cyklismens andel af infrastrukturplanens midler. Den er pt. under 2 % og røber således, at regeringens forslag ikke har den store forbindelse til grøn trafik.

Billedet: CO2-udledning fordelt på transportmidler. Personbiler står for ca. 50 %.

Hele webinaret kan ses her.

Birte