Cykling er en bæredygtig transportform, der både gavner folkesundheden og aflaster vejnettet for bilture. Cykler erstatter især de korte bilture, men har også et potentiale over længere afstande bl.a. i kombination med kollektive transportmidler eller som en del af den daglige motion. Læs hele anmeldelsen her.