Vi er stadigvæk sorte!

Infrastrukturaftale

Kl. 10 i dag den 28. juni blev den nye infrastrukturaftale fremlagt af finansministeren, transportministeren, indenrigs- og boligministeren samt partiernes transportpolitiske ordførere.

Der er afsat godt 86 milliarder til kollektiv trafik, og det er jo fint, især fordi det skal være grøn, kollektiv trafik. Desværre sværger de fleste af folketingets partier stadig til mere asfalt, fordi de mener, det vil reducere trængslen - skønt 100 års empiri har bevist det modsatte. Der er afsat 64 milliarder til veje, herunder Hærvejsmotorvejen og den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

Der er afsat tre milliarder til nye cykelinitiativer, herunder cykelstier. I det store og hele betyder det, at man stadigt satser på bilisme, skønt vi efterhånden har forstået omfanget af de skader, bilismen påfører samfundet. Det bedste man kunne gøre for cyklisterne var vel at begrænse bilismen. Cykelstier beskytter ikke kun cyklister men også bilisternes ret til at køre råddent.

Fra politikernes side var et sammenhængende Danmark i bedre balance og reduktion af trængsel buzzwords (et opdelt Danmark kan undgås, hvis man fører kommunalreformen tilbage, red.). Og motorveje skærer mere over end de binder sammen. ‘Grøn’ var også en hyppig anvendt glose, og på sigt skulle planen give et lille grønt plus, men her er næppe indregnet den øgede trafik, som nye motorveje altid skaber. Bilkø var også noget der kunne få de blå partier til at heppe på motorveje, og de konservative havde et tal på spildtidsomkostninger. Det interessante er nok, at hvis bilisterne i stedet tog kollektiv transport, ville de måske bruge lidt mere tid, men de ville have muligheden for at bruge den fornuftigt. Så hvad er spildtid?


På den positive side bliver der en god jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Århus, der sættes gang i højhastighedsbane over Vestfyn, og man har afsat penge til at skabe tung transport om til grøn transport. Togfonden genoptages, men den færdige timemodel er efter den forrige regerings pause med projektet skubbet yderligere ud i fremtiden.

Der er afsat en havne- og færgepulje, man vil prioritere erhvervsudvikling på havnen, men det er kommunens vurdering, om det eventuelt bedre kan betale sig at bygge lejligheder.

Enhedslisten og Alternativet var de eneste partier der ikke ville lægge navn til udvidelser af vejnettet, fordi det som bekendt aldrig løser trængselsproblemer, og leflen for bilismen undergraver passagerunderlaget i den kollektive trafik.

Nye Borgerlige var meget begejstret for at slippe for brugerbetaling for Kronprinsesse Marys Bro, og Liberal Alliance lagde vægt på, at det var muligt at komme frem og tilbage i landet. Men det kan vi jo - og også uden ekstra forurening.

Fra TV2 blev der spurgt, hvordan det gik med klimamålene, når man byggede markant flere veje, hvortil finansministeren mente, at det afgørende var, hvad der kørte på vejene. Tja

Der var spørgsmål til, om CO2-udledning var medregnet i anlægsfasen, og svaret var ikke helt klart - finansministeren sagde kun drift, transportministeren sagde vist noget andet. Transportministeren understregede desuden, at man hele tiden ville benytte de nyeste teknologier, her underforstået naturligvis de grønneste.

En anden spørger undrede sig over, at de røde partier ikke var gået sammen for at gøre en større klimaindsats, men SF mente, at det var bedre at bygge lidt sort end slet ikke at bygge, og fortalte at partiet i øvrigt havde sagt nej til Egholm-forbindelsen, mens herrerne i blå blok tilsyneladende ikke kan få motorvej nok, og Radikale Venstre understregede, at bygning af jernbane også udleder CO2. DF nævnte, at der bor en million danskere i provinsen, og de skal jo også have mulighed for at tage på arbejde. Til orientering: man kan godt bo i en provinsby og arbejde i en anden, selvom man ikke kører bil.

Partierne var vældigt glade for aftalen, og at alle partier var med, skulle gøre den langtidsholdbar. Venstre lagde ikke skjul på, at man kunne finde på at flytte lidt rundt på prioriteterne, hvis man kom i regering, men altså ikke ændre på projekterne. Det var også Venstre der kaldte motorveje for livgivende blodårer, og det er vist desværre holdningen: at asfalt er en nødvendighed for fremdrift.

Vi har hårdt brug for udvikling - af vores regnemodeller og vores måde at tænke transport.

Planen kan ses her på Finansministeriets hjemmeside:

Birte