Nedenstående er den 21. april 2024 sent til Teknik- og Miljøudvalget i FaaborgMidtfyn Kommune. Udvalgsformanden har kvitteret for modtagelse og vil gå videre med henvendelsen.

'I såvel kommunens Klimahandleplan 2023-2050 som i Stormflodssikring i Faaborg, borgerinddragelse, er elcykler nævnt i forbindelse med omstilling til mere bæredygtig transport.

Derfor vil jeg høre, om man i Teknik- og Miljøudvalget har overvejet opstilling af ladestandere til elcykler.

Vejdirektoratet har nyligt annonceret Pulje til offentlig opladning for elcykler: https://www.vejdirektoratet.dk/side/pulje-til-offentlig-opladning-elcykler - ifølge hvilken der kan gives tilskud til såvel strømføring, boks til batteri og overdækning.

Elcyklen har et fantastisk potentiale i forbindelse med sundhed, trængsel, miljø og klima. Det vil også være et fint signal i forbindelse med cykelturisme (DestinationFyn er i gang med at udvikle cykelturismen med nye cykelruter med tilhørende app).

Ladestandere til elcykler vil desuden signalere den politiske vilje til at fremme dette transportmiddel og vil samtidigt være et sundhedsfremmende tiltag ikke mindst set i lyset af de nedslående prognoser om tiltagende overvægt og livsstilssygdomme hos især ældre.

I Faaborg kunne der med fordel opstilles ladestandere ved busholdepladsen, ved busstoppet på Odensevej før rundkørslen til Svanninge, ved sundhedshuset, på havnen.

Hvis man allerede har planlagt noget i den forbindelse, beklager jeg ulejligheden.

Venlig hilsen

Birte Strandby

Lokal repræsentant for Cyklistforbundet'