En af mange årsager til at privatbilismen er fredet, når det kommer til trafikudvikling, er sproget. Vi kalder det ulykke, når en cyklist bliver ramt af en bil, men er det en ulykke, hvis bilisten har talt i mobil, holdt øje med ungerne på bagsædet og lyttet til Jussi Adlers sidste som lydbog? Eller er det en følge af dårlig koncentration?

Ligeså står der ofte i trafikrapporterne, at 'føreren kunne ikke undgå påkørsel', men hvorfor kunne han ikke det? Havde han ikke styr på sit køretøj, ledte han efter en tabt pomme fritte under sædet?

Fremover bliver det anderledes - i England. Det britiske politi vil anvende en mere sandfærdig retorik, når trafikhændelser rapporteres. Med den nye sprogbrug skulle der gerne ske en opgradering af bløde trafikanter og deres ret til at være på vejene.

Se mere på Forbes

Allerede i 2001 bekendtgjorde British Medical Journal, at man ikke længere ville bruge ordet uheld ved i forbindelse med påkørsler, netop fordi 'uheld' antyder, at ansvaret ikke kan tillægges bilisten. Men ingen kan vel være i tvivl om bilistens ansvar?

Mere om sproget

I det danske sprog er nyligt opstået udtrykket 'kørevej' i betydningen en vej, hvor de bløde trafikanter bør holde lav profil, for dem i bil har fortrinsret. Ex.: en løber på Horne Landevej ved Faaborg blev (let) ramt af et sidespejl (forår 2021). Da han beklagede sig på Facebook, blev han af bilister belært om, at samme landevej var en 'kørevej', og at han burde finde sig et andet sted at løbe. Hvilken magtfuldkommenhed at indtage som bilist. Motorvejene er 'køreveje'. På de andre veje har vi lov til at færdes.

Birte