FaaborgMidtfyn Kommune har søgt tilskud til cykelstier. Der er søgt til fire projekter fortrinsvis i Ringe-området, se billedet. Det er fint, at det bliver sikkert at cykle på Stationsvej i Ringe, mellem Ryslinge og Fjellerup og i Brobyværk. Cyklistsikkerhed kan man ikke få for meget af, og hvis vi skal have de unge generationer til at nyde bevægelsen, friheden og muligheden for at komme rundt på egen hånd, er det rart, at deres skolevej er sikker.

Desværre har vi jo stadigt masser af andre veje, hvor det ikke er specielt sikkert at svinge sig i sadlen. Og det vil kræve virkeligt meget asfalt, hvis alle vores landeveje skal gøres sikre for cyklister. En mere oplagt løsning ville være at reducere antallet af privatbilister. Man kunne gøre cyklen - med eller uden el - til det centrale transportmiddel. Det ville give gevinst på alle parametre: Klima, miljø, sundhed (og herunder kommer vel også, at børnene lærer bedre, når de har bevæget sig, før de sætter sig på skolebænken?). Det ville kræve en stærk, politisk indsats, bedre cykelparkering ved stationerne, bedre muligheder for at tage cyklen med bus og især tog, men det er muligt, selvom den seneste infrastrukturplan nærmest signalerer, at vi er ude af stand til at flytte os uden at medbringe et tonstungt transportmiddel.

På lang sigt er cykelstier lige så meget en beskyttelse af bilistens ret til at køre råddent, som de er beskyttelse af cyklister. Den optimale løsning er færre biler - helst med fem personer i hver. Og det behøver ikke at blive dyrere.

---

Vejdirektoratet modtog 232 ansøgninger til en samlet budgetsum af ca. 2,1 mia.kr. Der er ansøgt om ca. 1,0 mia.kr. i tilskud. Ansøgningerne fordeler sig med 194 i gruppen anlægsprojekter og 38 i gruppen forsknings- og udviklingsprojekter.

Klik på billedet for at se strækninger og tilskud.