Vi inviterer til debatmøde om cykelparkering samt generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19 i Den Gule Villa.

Inden generalforsamlingen er der cykelparkering på dagsordenen. Ingeniør Lone Andersen fra Frederiksberg Kommune holder et indlæg, og derefter er der debat om cykelparkering - hvad er god, sikker, tryg, tilstrækkelig cykelparkering? Hvordan får vi cyklister til at bruge cykelparkeringen? Håndtering af "døde" cykler? kom og vær med i debatten.

Vi har større ambitioner end vores ressourcer rækker til. Hvis du brænder for at arrangere cykelture for børn og/eller voksne, rapportere huller eller vandpytter på cykelstierne eller have dialogen med vores politikere, så håber vi, at du vil deltage i generalforsamlingen eller sende os en mail, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan arbejde sammen om at gøre Frederiksberg til en bedre cykelby.

Alle er velkomne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af suppleant

7. Valg af formand

8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Fremtidig virksomhed

11. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen