Cyklistforbundet i Frederikssund

Lokalafdelingen Frederikssund

Kontakt: Jørgen Vick (Lokalformand), mail: vick.jrgen@gmail.com

Afdelingsbestyrelsen er i 2. halvår 2021 så småt startet op igen efter en længere Coronapause. Efter en vel overstået generalforsamling (se referat) er bestyrelsen konstitueret og vi har fastlagt tidspunkt for generalforsamling 2022 til tirsdag 26/4 kl 19.00. Der er lidt over 100 medlemmer i lokalafdelingen.

Afdelingen er i dialog med Frederikssund kommune i forhold til kommuneplaner og trafikplaner. Vi arbejder for at forholdene for hverdagscyklisme såvel som rekreativ cyklisme forbedres.

Afdelingen siger

Afdelingen har for nyligt indsendt høringssvar til den nye Kommuneplan 2021. Baseret herpå er der udarbejdet et indlæg "Det skal være attraktivt at cykle" til Lokalavisen og Frederiksborg Amts avis.

Bestyrelsen pusler med at planlægge følgende arrangementer i løbet af 2022 (foreløbig dato i parentes):

  • Elcykeldag med kommunens cykelhandlere (??)
  • Tur ad Supercykelstien til Kongens Nytorv (19/6)
  • Ad Fjordstien til de to Fjorde (16/7)
  • Tur i Roskilde Fjord med "Skjelskør" (august)
  • Bytur med stedkendt guide i en af kommunens byer (??)

Bestyrelse

Lokalformand

Jørgen Vick, mail: vick.jrgen@gmail.com, adresse: Heimdalsvej 17, 2 tv., 3600 Frederikssund

De øvrige bestyrelsesmedlemmer

Morten Ledet, Inger Dantoft og Jens Højslev Petersen

Hjemmesidens Indhold: Referater, vedtægter mv.

Bestyrelsesreferater og årshjul

Vedtægter

Høringssvar

Generalforsamling

Arkiv med ældre arrangementer