Cyklistforbundet i Frederikssund

Lokalafdelingen Frederikssund

Cyklistforbundet har ikke en lokalafdeling i Frederikssund, men en repræsentant, som varetager cyklisternes interesser i lokalområdet.

Kontakt:
Morten Ledet, mail: susette@mail.tele.dk

Jens Petersen, mail: jenshp@webspeed.dk

Høringssvar mm.

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem