Cyklistforbundet i Halsnæs

Kontakt : Lokalformand. Frank Køngerskov mail: fkoengerskov@yahoo.dk

Cyklistforbundet er repræsenteret over det meste af Danmark med lokale afdelinger eller repræsentanter. Vores afdelinger og repræsentanter taler cyklens sag lokalt og arbejder for at skabe bedre forhold for cyklister

Nyhedsbreve

Bestyrelsesmedlemmerne er:

Lokalformand
Frank Køngerskov, mail: fkoengerskov@yahoo.dk

Næstformand
Peter Jan Laursen, mail: Peter@bize.dk

Kasserer
Ove Kyhn, ovekyhn@gmail.com

Sekretær
Lene Thorborg, thorborglene@gmail.com

Bestyrelses suppleant
Anita Pedersen, anpe57@hotmail.com
Frank Eskelund, frank-eske-lund67@gmail.com

Revisor
Merete Kjær, meretekjaer@mail.dk

Revisor suppleant
Gunnar Midtiby, mail@gunnarmidtiby.dk

Vedtægter