____________________________________________

Generalforsamlingen afholdt den 16. september 2020

Aflyst Generalforsamling indtil videre

Aflyst indtil videre

Generalforsamling

Henrik Fastergaard siger ok til at vise billeder og fortælle om at cykle i Hviderusland til vores

Generalforsamling onsdag d. 18. marts 2020 På Aktivitetscentret kl. 19 - 21

Han er på efter Generalforsamlingen.

Af hensyn til køkkenets kaffe/the og kage er der tilmelding.

(Sms 28917907) Vh Birgitte

Cyklistforbundet / Holstebro § 5 Generalforsamlingen er den øverste myndighed for Cyklistforbundet i Holstebro. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkomne forslag kan ses på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kasserens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag, der skal være indgået bestyrelsesformanden senest 3 uger før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

6. Valg af delegerede til Landsmødet

7. Eventuelt Der skrives referat fra generalforsamlingens beslutninger

Notater indkommen 5. februar:

Jørgen modtager genvalg(minus formandspost)

Birgitte (formanden) modtager ikke genvalg. m.v.h. Birgitte

____________________

Luftforurening koster liv. Derfor opfordrer Cyklistforbundet nu til, at du skriver under på et nyt borgerforslag. Vi kræver renere luft i Danmark.

Skriv under her