Cyklistforbundet i Horsens

Kontakt : Lokalformand. Leif H. Neilsen mail. lehenie@gmail.com tlf. 22803636

Cyklistforbundet er repræsenteret over det meste af Danmark med lokale afdelinger eller repræsentanter. Vores afdelinger og repræsentanter taler cyklens sag lokalt og arbejder for at skabe bedre forhold for cyklister.

Emner som vores lokalafdeling fokuserer på:

  • At sikre bedre cykelveje til skolebørn
  • At skabe bedre cykelforhold i Horsens indre by
  • At være med til at præge planlægningen af supercykelstier
  • At forbedre forholdene for cyklister i de mange bysamfund i kommunens opland
  • Et mere ligeværdigt samspil mellem cyklen og den øvrige trafik
  • Mere fokus på cyklen som et sundt alternativ

Følg vores afdeling på Facebook her

Bestyrelsesmedlemmerne er:

Lokalformand
Leif H. Nielsen mail: lehenie@gmail.com tlf. 22803636.

Kasserer
Christopher W. Strandby.

Bestyrelsesmedlem
Gert Skov Rasmussen.

Bestyrelses suppleant
Dennis Maciver.

Revisor
Jørgen Refshauge.

Revisor suppleant
Lisbeth Vincentzen

Referater

Vedtægter