Den første tur har vi planlagt til søndag den 16. maj fra kl 10 til ca. kl 13 og arrangeres i samarbejde med Karlebo Lokalhistoriske Forening..
Turen var også planlagt sidste år, men blev den gang gennemført uden vores sædvanlige guide, Niels Storgaard Simonsen, der er formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening.
Han har så lovet at være guide for os denne gang:
Ruten går fra Nivå Camping gennem det smukt bevoksede søområde, der tidligere blev anvendt som lergrave af de omkringliggende teglværker.
Turen går videre forbi Nivå Teglværks Ringovn, Lyngebækgård, Karsemosegård og Fredtoften til Fredensborg Museum i Avderød hvor deltagerne er velkomne til at indtage deres medbragte mad i den smukke museumshave.
Mødested: Indkørslen til Nivå Camping, Sølyst Allé, 2990 Nivå. Deltagelsen er gratis, der er ingen tilmelding og alle er velkomne.
Kontaktperson: Bjørn Sandberg, 6130 2980; bjoern.sandberg@gmail.com

Ringovnen i Nivå