Forside

I 2022 har vi planlagt fire cykelture


Den første tur har vi planlagt til lørdag den 14. maj fra kl 10 til ca. kl 13
Turen arrangeres i samarbejde med Karlebo Lokalhistoriske Forening og er en historisk cykeltur langs Usserød Å
Turen går langs Usserød Å fra Nordengen i Kokkedal via Usserød Mølle og Klædefabrik og slutter ved Egedal Byens Hus i Kokkedal.
Turen er på omkring 8 km.
Historikeren Niels Storgaard Simonsen vil undervejs fortælle om Kokkedals nyere og ældre historie, samt om Usserød Mølles og Usserød Klædefabriks historie.
Mødested: Ullerødvej ved Nordengen, 2980 Kokkedal.
Kontaktperson: Bjørn Sandberg, mobil 6130 2980, bjoern.sandberg@gmail.com.
Alle er velkomne.

Den anden tur er en cykeltur Store Cykeldag den 12. juni fra kl 10.
Mødested: Kokkedal Station på vestsiden, søndag den 12. juni kl. 10.
Hjemkomst: Ved Kokkedal Station kl. 14 – 15.

Turen, som er på omkring 30 km, går til Kirkelte Hegn, Kongedyssen, Dæmpegård, Lereltestenen og ’Den landfaste holm’ i Store Donsedam, hvorefter der køres tilbage til Kokkedal Station.
Der vil være et pitstop ved Kongedyssen, så tag lidt fortæring og drikkelse med.

Vi kører gennem Stasevang og ud til Stumpedyssevej, forbi Donse Avlsgård og ad Løjeltevej til en velbevaret langdysse, som besøges, inden der køres mod Kongedyssen, hvor der er ’pitstop’.
Herefter besøges den gamle skovridderbolig Dæmpegård og den delvist udgravede ’Lereltesten’.
Der køres tilbage mod Den Landfaste Holm, som vi nyder, inden vi kører tilbage mod Kokkedal Station ad Gunderødvej og Fredtoftevej.

Da der køres en del på landeveje, tilrådes gul vest.
Gert Lusty vil være turleder og vil undervejs fortælle på udvalgte steder.
Kontaktperson: Gert Lusty, 2980 2136, gertlusty@gmail.com,

Den tredje tur er en sensommercykeltur den 14. august.
DN og Cyklistforbundet indbyder til en sensommer cykeltur til Hammermøllen i Teglstrup Hegn.

Vi mødes kl. 10 den 14.8. på vestsiden af Humlebæk Station.
Der gøres et kort stop ved Krogerup, hvor der fortælles om Hans Rostgaard (1625-1684) ejer af Krogerup.

Videre ad Sandvejen til Hovvej. Herfra ad cykelstier til Nyrup Hegn, hvor vi skal se tre virkeligt flotte stykker af den gamle kongevej fra 1500-tallet.
Vi fortsætter til Gurrevej, hvor der køres ind i Teglstrup Hegn til Hammermøllen.

Her indtages den medbragte mad og drikkelse. Hammermøllens café er lukket for tiden!

Tilbageturen går over de åbne arealer ”Hellebæk Kohave” og gennem Teglstrup Hegn.

I Nyrup Hegn køres østpå mod Flynderupgård, hvor skulpturhaven besøges. Herfra mod Humlebæk Station.

Turens længde er på omkring 30 km.

Turen er gratis og kræver ikke tilmelding, så mød bare op ved Humlebæk Station kl. 10, den 14.8.

Turleder er Gert Lusty (2980 2136)
Husk lidt fortæring og drikkelse.

Cykelhjelm og gul vest kan anbefales.

Mødested: Humlebæk Station, vestsiden (ved Kulturstationen). Turen er på 30-35 km – der er mulighed for at tage toget tilbage fra Espergærde og spare ca. 5 km. Husk madpakke og drikkevarer. Påklædning efter vejret. Ingen tilmelding. Turen forventes at slutte kl ca.14.15.
Kontaktperson: Gert Lusty, 2980 2136, gertlusty@gmail.com,


Den fjerde tur
er en sensommersftentur
Sensommeraftenturen udgår fra Kokkedal station. Vi cykler langs Usserød Å mod syd, igennem forskerparken og ind i Rude skov. I skoven findes mange gravhøje, søer, mosehuller og historiske mindesmærker. Skovens område har været beboet og befærdet allerede i sten- bronze– og jern-alderen. Det ses af en boplads ved Grusgravvej, de mange oldtidsveje og gravhøje, en kultsten fra bronzealderen og jernaldermarkerne. Turen tager ca. to timer. Husk cykellygter, da solen er gået ned inden vi er tilbage på Kokkedal Station.
Turleder: Jens E Pedersen., 2365 5590, jens@skovtorup.dk
Mødested: Kokkedal Stations vestside.
Guide: Jens E. Pedersen.
Kontaktperson: Jens E. Pedersen, 2365 5590, jens@skovtorup.dk