Dette års sesommeraftentur havde i år tiltrukket 11 deltagere.
Turen udgik fra Kokkedal Station kl. 19.00..
Vi cyklede langs Usserød Å mod syd, igennem forskerparken og ind i Rude Skov. I skoven findes mange gravhøje, søer, mosehuller og historiske mindesmærker.
Skovens område har været beboet og befærdet allerede i sten- bronze– og jern-alderen. Det ses af en boplads ved Grusgravvej, de mange oldtidsveje og gravhøje, en kultsten fra bronzealderen og jernaldermarkerne.
Turen tog ca. to timer og var på ca 19 km i alt.
Guide var lokalafdelingens formand, Jens E. Pedersen.

Første stop ved Usserød Å, hvor vi hørte om slusen der var blevet lavet for at hindre oversvømmelser ved evt. skybrud.

Fra Rude Skov, hvor tusmørket var ved at sænke sig.