Forsiden

Årets tredie tur var en sensommercyketur i samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening og udgik fra Humlebæk Station i rigtig varmt sensommervejr.

Ikke mindre end en lille snes friske cyklister var mødt op på vestsiden af stationen.

Efter et kort ophold ved Krogerup Højskole, hvor deltagerne hørte om Hans Rostgaard, der ejede Rostgaard i 1600-tallet.

Turen gik videre ad Sandvejen, Hovvej og ad cykelstier til Nyrup Hegn, hvor vi så tre virkelig flottet stykker af den gamle kongevej fra 1500-tallet.

Fra Nyrup Hegn gik turen videre ad Gurrevej til Teglstrup Hegn og Hammermøllen.

Efter at deltagerne havde nydt med medbragte mad og drikke, gik tilbageturen over de åbne arealer "Hellebæk Kohave" og gennem Teglstrup Hegn og Nyrup Hegn til Flynderupgård, hvor skulpturhaven blev besøgt.

Efter besøget på Flynderupgård gik turen tilbage til Humlebæk.

Turen var samlet set rigtig fin, selv om det nogle steder på de åbne strækninger var lidt varmt, men det meste af turen var i de skyggefulde skove. Vi havde en enkelt punktering, da vi var kommet til Hammermøllen, men den blev ordnet på stedet.