Forsiden

Fredensborg Kommune har i budget 2023 afsat midler til "Mindre cykeltiltag"

I januar 2023 har kommunen i den anledning lagt et opslag på Facebook med følgende tekst:

Fix cykelvejen.

"Vi arbejder for at gøre det attraktivt at bruge cyklen uanset om du skal på arbejde, i skole, til hallen eller skal videre med bus og tog.

Men vi ved også, at du på din cykeltur engang imellem oplever problemer. Derfor har vi brug for din hjælp til at udpege de steder, hvor du oplever problemer.

Gå ind på siden: www.cyklistforbundet.dk/fixcykelvejen, hvor du kan melde din oplevelse ind. På siden kan du finde et interaktivt kort, Fix Cykelvejen, hvor du kan angive både punkter og strækninger i forskellige kategorier.

Vi har i Fredensborg kommune i år afsat midler til at gennemføre en række forbedringer på kommunens vej- og stinet. Hvis du giver dit input inden d. 2. marts 2023 vil det indgå i denne indsats og eventuelt blive udbedret i år.

Hvis dit input er relateret til drift eller vedligehold, kan du indmelde det via Nordsjællands Park og Vej app Giv et tip, https://nspv.dk/giv-et-tip/.

Har du behov for et direkte svar på dit input, skal du skrive til trafik@fredensborg.dk

Tak for dit input og tak fordi du cykler."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trafikafdelingen på Fredensborg Rådhus skriver til os:

"Frem til d. 2. marts 2023 indsamler vi i tafikafdelingen input fra siden, hvorefter alle input bliver vurderet og sorteret ift. realiserbarhed i projektet. Vi forventer, at vi udvælger en række lokaliteter, hvor der bliver udarbejdet løsningsforslag, og på baggrund af disse, vil de blive gennemført i sensommeren 2023."

Fix Cykelvejen er et interaktivt kort udviklet af Cyklistforbundet, som kommuner og andre kan bruge, når der ønskes borgerinput til lokale cykelforhold.

Oplever I således som cyklister problemer på jeres færden ud over Fredensborg kommunes kommunegrænse, er I altså velkomne til oså at indbrette dette på siden.