Forside

Høringssvar

Bestyrelsen forsøger at følge med i de mange planer, som kommer i offentlig høring, og finder vi ting, vi mener skal kommenteres, indsender vi høringssvar.

Det drejer sig overvejende om kommunale lokalplaner, men en sjælden gang imellem kommer der også andre ting.

Det er et forholdsvis stort arbejde at finde, læse og kommentere de forskellige planer, og det er ikke alt, vi når at se. Hvis der er medlemmer, som har lyst til at hjælpe bestyrelsen, vil det være meget velkomment. Vi har især brug for hjælp til planer fra Hørsholm kommune, noget som desværre har været forsømt siden vores tidligere formand for lokalafdelingen, Jon Stene, døde i 2014.

Vi har besluttet, at vi fremover vil lægge vores høringssvar her på hjemmesiden. Efterhånden vil vi supplere med ældre dokumenter, når tiden tillader det.

Lokalafdelingens høringssvar fra 2020
Lokalafdelingens høringssvar fra 2021
Lokalafdelingens høringssvar fra 2022
Lokalafdelingens høringssvar fra 2023
Lokalafdelingens høringssvar fra 2024