Forsiden


Generalforsamlingen er grundet Coronasituationen udsat på ubestemt tid.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 18. marts 2020

Cyklistforbundet indbyder til åbent møde og generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.30
i Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, Kokkedal

Cyklistforbundets Hørsholm-Fredensborg Afdeling holder åbent møde om mobilitet i forbindelse med den årlige generalforsamling.

Branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri (DI) indleder medlemsmødet, og derefter der er åben debat.

Michael Svane vil tage fat i behovet for en ændring af mobiliteten. DI’s fokus på cykling skyldes en erkendelse af behovet for ændring af vores transportvaner.

Cykling får en større og større rolle i trafikken. Michael Svane siger ”Vi kan ikke bygge os ud af trængselsproblemerne, derfor har DI fokus på andre transportformer, som kollektiv trafik og cykling. Desuden viser alle undersøgelser, at cykling er godt for klima, sundhed og trængsel.”

Medlemsvirksomhederne i Dansk Industri efterspørger viden om, hvor langt de kan gå i bestræbelserne for at inspirere deres medarbejderes valg af transportformer.

Der efterspørges livskvalitet i vores byer, og det kan en ændring i mobiliteten henimod mere cykling være med til at forbedre.

Kom, hør og diskuter mobilitet med Michael Svane.


Efter medlemsmødet som er kl. 19.30, er der ordinær generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. bestyrelsens beretning
  4. fremlæggelse af revideret regnskab
  5. indkomne forslag
  6. valg til bestyrelse
  7. valg af bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant samt delegerede til Dansk Cyklist Forbunds landsmøde
  8. evt.


Vi glæder os til at møde vores medlemmer og drøfte hvilke initiativer I gerne ser vi arbejder med.

Find mødestedet på Google Maps her