Forsiden

Generalforsamling den 30. september 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Cyklistforbundets Hørsholm-Fredensborg Afdeling

Onsdag den 30. september 2020, kl. 19.30

Sted: Kokkedal, adressen oplyses ved tilmelding.

Af hensyn til at tilpasse lokalet til deltagerantallet er det nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen på mail: jens@skovtorup.dk eller telefon: 23655590, seneste den 22. september.

Generalforsamling skulle have været holdt i marts 2020, men blev aflyst på grund af corona. Nu prøver vi at indhente det forsømte.

Generalfosamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. bestyrelsens beretning
  4. fremlæggelse af revideret regnskab
  5. indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen
  6. forslag til vedtægtsændring, se bilag 1
  7. valg til bestyrelse, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant samt delegerat (delegerede) til Cyklistforbundets landsmøde
  8. evt.

Forslaget til vedtægtsændringer skyldes dels, at Cyklistforbundet ikke længere annoncerer afdelingernes generalforsamlinger, og dels at papirudgaven af vores lokalblad måske en dag forsvinder. Denne ændring sker i §4. Det slettede er markeret med rødt og gennemstreget. Den nye tilføjelse er skrevet med blåt og kursivt.

Desuden er der to redaktionelle ændringer. Vi hedder ikke længere Danske Cyklistforbund men Cyklistforbundet, så det er ændret. Den anden ændring er, at det ikke længere hedder lokalafdeling men blot afdeling, så det er også ændret.