Forsiden

Forbedringer for cyklister i Hørsholm 2020


I foråret 2019 startede lokalafdelingen en indsats omkring registrering og beskrivelse af steder i Hørsholm kommune, hvor cyklisternes vilkår ikke lever op til almindelige krav eller ønsker. I første omgang førte det til 23 steder, der blev fotograferet og beskrevet. Der ud over blev en halv snes steder indrapporteret direkte til kommunen via app’en Tip Hørsholm. App’en er mest beregnet til ’småting’ som huller i vej eller sti, et væltet træ eller et ødelagt skilt.

Listen blev delt med kommunen i september 2019, hvorefter repræsentanter fra lokalafdelingen sammen med politikere og nogle af kommunens folk var på besigtigelsescykeltur udvalgte steder.

I løbet af sommerhalvåret 2020 er der fra kommunens side foretaget et par større samt flere mindre arbejder, lige som der er lappet huller diverse steder. Vi håber og tror i lokalafdelingen, at konstruktiv dialog med Rådhuset om situationen for cyklister kan skabe forbedringer for alle. Og vi vil gerne hjælpe.

Her er nogle eksempler på forbedringer udført i det forgangne år, som til dels kan være begrundet i vores indsats, hvem véd :-)

Alsvej:

Hele stykket fra Alsvej 4 til Bolbrovej er renoveret, incl. krydset ved Nattergalevej/Gyvelvej.

Nydeligt asfalteret, vel afstribet og mange gode og relevante cykelsymboler.

Alsvej - kryds fra Gyvelvej mod Nattergalevej (mod Øst)

Alsvej ved Tjørnevej

Udmærket detalje ved østlig ende af blinde Tjørnevej, hvor fodgængertrappe med cykel-trække-skinne ender direkte på Alsvejs cykelsti (sydgående), incl. krydsningshelle.

Ørbæksvej / Alsvej, mod øst.

T-krydset er også søgt forbedret for bløde trafikanter, - om det er helt i mål endnu, er dog tvivlsomt. Denne del er dog ok.

Bukkeballevej, i ’bunden’ ved Bolbroengen

Her er den meget smalle løsning for passage af fartdæmpende indsnævring/bump med delt sti gjort brugbar igen ved renovering af stier, linier, opkørsler og malede symboler. Selv en hæk er fjernet/klippet ind, for fri passage.

Ved Helenevej, mod nord. For bred hæk fjernet.

Bukkeballevej nær 'renden', mod nord.

Højmosen:
Brosten på cykelsti ved udkørsler fra Hjortevej og Kokkedalsvej er i december ’20 ved at blive fjernet og gjort til cyklistvenlig sti.

Højmosen / Kokkedalsvej, mod syd. (april 2019 før ændring)

Brosten ses også andre steder, bl.a. på Alsvej (syd)

Et godt eksempel på løsning ses ved Havevejs udkørsel på Bolbrovej (nord), hvor gamle brosten er fjernet og vigepligt flyttet bag cykelstien. Vi håber på flere af disse.

Bolbrovej ved Havevejs udkørsel (nord)

Folehavevej, østlig ende, ved Banestien/Helleholm:

Her har der længe været et ønske om også at få cykelspor på sydlige side af vejen for den nordgående trafik fra Banestien. Vejen er udvidet, tydeligt opmalet, og desuden krydsningshelle etableret for sydgående trafik.

Folehavevej ved Banestiens udkørsel fra syd

Folehavevej ved Banestiens udkørsel fra syd. God detalje med krydsningshellen, når der nu ikke er mere plads.

Folehavevej / Helleholm, mod øst: Uheldig detalje at advarselsskiltet om ’Krydsende cyklister’ står kun 1 meter fra, hvor stien stopper. Ikke megen reel advarsel i det.

Vi håber på mange flere forbedringer i 2021 og går yderligere i dialog med kommunen.

Husk iøvrigt, at du altid selv kan rapportere huller i belægningen og andre ’småproblemer’ til kommunen direkte via app'en ’Tip Hørsholm’ eller på kommunens hjemmeside:
www.horsholm.dk/borger/veje-og-groenne-omraader/tip-hoersholm

Er der større ting, du vil rapportere, kan du evt. vælge at skrive til lokalafdelingen cyklistforbundet.hf@gmail.com, som enten kan fortælle, om det er et ’kendt’ problem, eller bringe det til kommunen.

Medvindlig hilsen
Nanna S, observatør