Forsiden

Skiltning af cykelstier i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har besluttet at forbedre vejvisningen for cyklisterne i kommunen. Hidtil har skiltningen været mangelfuld, hvilket Cyklistforbundet flere gangen har fortalt politikerne. I 2017 besluttede byrådet, at nu skulle der gøres noget ved det.

Da det er en stor opgave, har kommunen valgt at dele den over 3-4 år.

Vi fik den første skilteplan til kommentering i 2017. Den omfattede Nivå. I den anledning drøftede vi med kommunen, hvilke overordnede principper skiltning skulle foretages efter.

Stivejvisningstavler opsættes på udvalgte trafikstier og lokalstier, der forbinder transportmål i kommunen. Skiltene vil vise vej til nær- og fjernmål og gøre det nemmere at finde rundt på stisystemet.

Anlægsarbejdet med opsætningen af de nye skilte begyndte i Nivå, hvor der blev opsat stivejvisningstavler i 2017/18.

I 2019 har kommunen i samarbejde med os fået lavet en skilteplan for Kokkedal. Der blev til ca. 45 steder, hvor der nu (november 2019) er sat skilte op i.

I 2020-21 vil det så blive Fredensborg og Humlebæks tur.

De blå prikker viser hvor der sat skilte op i Kokkedal i efteråret 2019