Cyklistforbundet i Kolding

Kolding lokalafdeling

Kontakt: Kjeld Reese (Lokalformand), mail: kjeld.reese@gmail.com, tlf.: 75 53 54 57/ mobil: 21 72 35 11

Om afdelingen

Trafikpolitik

Kolding afdelingen af Cyklistforbundet blev oprettet i 1992 primært af trafikpolitiske grunde. Dette arbejde er fortsat højaktuel ifm. den grønne omstilling, sundhed og byudvikling. Afdelingen har deltaget i Kolding Kommunes arbejde med at udarbejde trafikplaner. Planerne kan vi helt igennem stå inde for, men desværre fuldfører Kolding Kommune ikke disse planer.

Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025

Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO2-neutral og kan indgå som en del af den daglige motion, som anbefales til alle. På de korte ture op til 5-6 km er cyklen et vigtigt alternativ til biltrafikken, og denne plan sigter derfor mod at få flere af kommunens borgere til at blive bevidst om dette, således at deres adfærd afspejler denne viden.

Læs Cykelplanen

Mobilitetsplanen for Kolding By 2023-2035

Formålet med denne plan er at sikre fremkommelighed og bæredygtighed. Midlet er at begrænse biltrafikken til Kolding By og styrke cykeltrafkken.

Læs Mobilitetsplanen

Problematiske forhold

Afdelingen arbejder med at undersøge problematiske steder på cykelstier, i kryds m.m. og forsøger at få Trafik, Vej og Park-forvaltningen til at udbedre problemerne.

Har du en klage over et problematisk forhold?

Hvis der er forhold for cyklisterne i Kolding Kommune, du ønsker at klage over, så brug Kolding Kommunes "Giv et praj" fra https://www.kolding.dk/borger/trafik-veje-og-parker/.
Send også gerne en mail om problemet til Kjeld Reese.

Nyt fra lokalafdelingen

Hvis du meddeler Cyklistforbundet din e-mailadresse, vil du modtage mails med nyt fra lokalafdelingens arbejde.

Bestyrelse

Lokalformand, sekretær og kasserer

Kjeld Reese, mail:kjeld.reese@gmail.com tlf.: 75 53 54 57 / mobil: 21 72 35 11

Bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Aasø
Klaus Mikkelsen
Lars Thorup

Vedtægter