****Indsæt gerne en opdateret udvalgsliste, hvis sådan en haves****

Udvalg i lokalafdelingen

Forbedringsudvalget

Forbedringsudvalget, som undersøger cykelstiernes tilstand, består 2013-14 af:

Stiudvalget

Stiudvalget udarbejdede en stiplan for Kolding kommune i 1994. I forbindelse med udarbejdelsen af Kolding Kommunes Trafikplan 2005-2014 var stiudvalget inddraget i udarbejdelsen af den stiplan, der indgår i trafikplanen.
Stiudvalget mødes desuden med Teknisk Forvaltning ca. 2 gange om året, hvor både nye stier og tilstanden for de eksisterende stier drøftes.

Stiudvalget består i 2013-14 af

Hvis du har kommentarer, ønsker m.m. vedrørende nye cykelstier, cykelstinettet som sådan eller lignende, så send os en mail.

Turudvalget

Turudvalget arrangerer i årets løb cykelture i Koldings omegn samt ture med tog/bustransport til andre udgangspunkter for ture.

  • Turudvalget består 2015-16 af

  • Annelise Risager, tlf.: 75 53 87 02

  • Tove Knudsen, tlf.: 75 52 62 11

  • Marie Møller, tlf.: 75 56 53 75

  • Else Marie Reinsborg, tlf.: 75 53 36 70

  • H. P. Larsen, tlf.: 20 48 41 01

  • Peter Mogensen, tlf.: 27 26 81 66 (Peter Mogensen er tovholder for turudvalget)