Cyklistforbundet i Lyngby-Taarbæk/Rudersdal

Lokalafdelingen Lyngby

Kontakt: Niels Wellendorf (Lokalformand), mail: Cyklistforbundet.lyngby-rudersdal@mail.dk, tlf.: 45 85 88 37 eller 50 12 65 67

Lyngby-Taarbæk/Rudersdal-afdelingen arbejder for større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed og komfort for cyklister, at få flere til at cykle mere, at nedbringe trafikkens belastning af miljøet, at sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel, at opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler samt at arbejde for at alle mål kan nås på cykel uden omveje.

Lokalafdelingens tre hovedformål:

  • Lokalafdelingens formål er endvidere at aktivere voksne, unge og børn og medvirke til at fremme den enkeltes sundhed, trivsel og sikkerhed. Det er endvidere foreningens formål at fremme forståelsen blandt medlemmerne og andre grupper i samfundet for en sikker, social og miljørigtig trafik samt for de trafikale og sociale regler, til fordel for såvel det enkelte individ som samfundet.

  • Foreningen har desuden til formål at medvirke til de trafikale kampagner, som sættes i værk af det offentlige, herunder oplæring af børn, unge og ældre til trafiksikker kørsel til skole, arbejde og fritid samt hjælpe den enkelte kommune og det nære samfund til udvikling af sikker og miljøvenlig trafik.

  • Sluttelig er det foreningens formål at styrke det frivillige foreningsarbejde og fremme den folkelige oplysning og sundhed særligt på det trafikale område.

Afdelingen siger

Høringssvar til forslag til Cykelstrategi 2023 – 2032 for Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommentarer til punkt 8 på mødet den 16. august 2022 - Supercykelsti Lyngbyruten – linjeføring i Mølleådalen, på dagsordenen for Teknikudvalgets møde

Kære medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget m.fl.

Cyklistforbundet anbefaler, at Supercykelstien Lyngbyruten færdiggøres på strækningen gennem Mølleådalen som tidligere besluttet af Kommunalbestyrelsen..

Læs hele kommentaren

Nyhedsbrev fra lokalafdelingen

Giv et tip om cykelforholdene

Vi vil i lokalafdelingen gerne høre om huller og andre skader på cykelstierne. Du kan kontakte os på mail: cyklistforbundet.lyngby-sollerod@mail.dk

Tip kan også gives til kommunen: Skriv til kommunen

Bestyrelse

Lokalformand

Niels Wellendorf, mail: Cyklistforbundet.lyngby-rudersdal@mail.dk, tlf.: 45 85 88 37 eller 50 12 65 67, adresse: Fuglsangvej 18, 2830 Virum

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Einar Feldager Hansen
Revisor
Gregers Mogensen

Referater og vedtægter

2024 generalforsamlingsreferat
2024 præsentation

2023 generalforsamlingsreferat
2023 beretning

2022 generalforsamlingsreferat

Vedtægter