Cyklistforbundet i Nyborg

Nyborg lokalafdeling

Cyklistforbundet har en repræsentant, som varetager cyklisternes interesser i lokalområdet.

Kontakt

Sigrid Hasling, mail: sigridhasling@hotmail.com, tlf.: 61 33 22 50

Hermed lidt om, hvad der sker.

En samlet by - strategisk udviklingsplan for Nyborg

I 2019 vedtog Nyborg Byråd en strategisk udviklingsplan for byen ved navn: En samlet by. Den gennemgående ide i udviklingsplanen er at skabe forbindelse henh. mod øst mellem bykernen og jernbanestation, motorvej og Storebæltskysten og mod syd mellem bykernen og havnen. Se planen her

og høringssvar her

Op på jernhesten - cykelstrategi for Nyborg

I løbet af 2019 og fortsat her i 2020 deltager jeg som Cyklistforbundets repræsentant i en såkaldt "cykelstrategi-gruppe" som er nedsat af byrådet. Hermed en fortsat handleplan, vedtaget af byrådet, dog med halvering af budgettet her

Undervejs har jeg bl.a. bidraget med denne billedsamling og forslag til forbedringer af cykelveje i Nyborg. her

Cyklistforbundet i Nyborg

Der er mange gode grunde til at arbejde for at skabe gode cykelmuligheder i vores område her på Østfyn.

Der har tidligere været en lokalafdeling i byen. Henvend dig, hvis du har et konkret problem eller hvis du har interesse for at gå ind i arbejdet og være med til at oprette en ny lokalafdeling.

Sigrid Hasling