Jeg hedder Sigrid Hasling og er Cyklistforbundets repræsentant i Nyborg. Hermed lidt om, hvad der sker.

I 2019 vedtog Nyborg Byråd en strategisk udviklingsplan for byen ved navn: En samlet by. Den gennemgående ide i udviklingsplanen er at skabe forbindelse henh. mod øst mellem bykernen og jernbanestation, motorvej og Storebæltskysten og mod syd mellem bykernen og havnen. Se planen her

og høringssvar her

I løbet af 2019 og fortsat her i 2020 deltager jeg som Cyklistforbundets repræsentant i en såkaldt "cykelstrategi-gruppe" som er nedsat af byrådet. Hermed en fortsat handleplan, vedtaget af byrådet, dog med halvering af budgettet her

Undervejs har jeg bl.a. bidraget med denne billedsamling og forslag til forbedringer af cykelveje i Nyborg. her