Fremtiden ser man ikke se ud af en bilrude

En gruppe aktive og kraftigt agiterende odenseanere arbejder hårdt for, at biler fortsat skal køre ad Thomas B. Thrigesvej. Der insinueres endda, at nogen har fået mundkurv på. Det tunge skyts køres nu frem på trods af, at den store generalplan for TBT forudsætter, at biler kan køre til og fra området samt parkere der. Bilerne er jo tilgodeset i planen.

Steen Madsen skriver onsdag, at ”gaden er pulsåren til og fra City, og placeringen er nærmest genial”. Jeg ved ikke, hvilken pulsåre der er i Steen Madsens bil. I min er der en benzinpumpe - ikke et hjerte - men en forurenende og støjende motor. Vi skal have en pulsåre udgøres af mennesker, som tager City i deres besiddelse og ikke skræmmes væk af biler, som bare kører igennem og ikke har et ærinde i City. Alle de gennemkørende biler skaber ikke handel i Overgade, Nørregade osv.

Et nyt samlet City sker ikke med en ”fantasiful spektakulær broforbindelse”, men ved at lave pladser og rum omkring spændende bygninger, hvor de bløde trafikanter er forfordelt, og hvor vi kan nyde den stille, rene og grønne by. Bilerne er jo tilgodeset ved parkeringsmuligheder i parkeringskældre. Og hvem vil bygge dyre boliger op ad en larmende trafikåre i City?

Trafikflowet i Odense vil ændre sig meget når kanalforbindelsen står klar. Så vil det være langt hurtigere at komme fra nord til syd ved at tage de ydre ringforbindelser. Så skal vi ikke holde i kø ved de mange lyskryds på vej gennem byen. Så vil TBT som hoved nord-syd transportvej blive overflødig.

Fremtidens transport i byer ses ikke gennem en bilrude. Den ses ved at fokusere på den forandring, der vil ske når eldrevne cykler og lign., som allerede nu er populære, vil blive den foretrukne transport måde til, fra og gennem byen sammen med den offentlige transport. Bilernes tid, som primær transportform i byer, er ovre. Der er simpelthen ikke plads til dem. Indse dog det og vær med til at skabe et spændende nyt City område med plads til mennesker, liv og oplevelser.

Kære politikere hold nu fast og stå ved de tanker, der ligger bag en lukning TBT gaden. Og hvis I ikke tror der er stemmer i at lukke TBT, så spørg de mange cyklister som hver dag cykler igennem City i kamp med bilerne i de overbelastede lyskryds. Og tænk på at bilerne er tilgodeset i planerne for fremtidens TBT.