| Forsiden | Debat og presse | Høringssvar | Ture og billeder | Viden | Om os | Kontakt |

PRESSEMEDDELELSE

Den ikke-eksisterende tryghed på cykelstien

Nej – der er ikke problemer med trygheden på cykelstien, men der er en voldsom utryghed blandt cyklister ved at færdes, hvor der ikke er nogen cykelsti.

Det viser resultater fra et crowdsourcing initiativ iværksat af Cyklistforbundet, der inviterede cyklister til at melde steder og strækninger ind, hvor de ikke føler sig trygge i trafikken. Der kom knap 4.000 indberetninger på landsplan heraf 222 fra cyklister i Randers kommune. To ud af tre af disse indberetninger peger på manglende cykelsti som årsag til utrygheden.

- Det er deprimerende at læse de mange kommentarer om utryghed lyder det fra Jens Peter Hansen, medlem af Cyklistforbundets hovedbestyrelse og formand for Cyklistforbundet i Randers – det er altså ikke i orden at de, der flytter sig på en måde, der sparer samfundet for milliarder, planeten for CO2 og bilisterne for knap så megen trængsel, skal gøre det med en følelse af, at det sker med livet som indsats.

Gode cykelhold får flere til at cykle. Cykeltrafikken i Aarhus, hvor der er investeret i bedre cykelforhold, er steget med 15 % siden 2011. I Randers er det gået den modsatte vej: Her er andelen af ture på cykel faldet fra 15 % i 2012 til 10 % ved seneste opgørelse i 2016.

Kommentarer fra Cyklistforbundets undersøgelsen taler sit tydelige sprog om, at især manglende cykelstier er årsag til utryghed, og det i en sådan grad, at forældre ikke tør lade deres børn cykle. Her nogle klip fra undersøgelsen:

Der er mange I Hald der gerne vil cykle mod Randers, men tør ikke da der køres alt for tæt og alt for stærkt. Der er jo også lavet plads til en cykelsti så det er jo bare at komme igang.

Hele strækningen fra Gassum til Asferg (dvs. hele Balgårdsvej) er direkte livsfarlig at cykle (og gå) på.

Fra Værum til Haslund er der ingen cykelsti. Det vil sige at man skal cykle på Hammelvej som er meget trafikeret. Min søn og jeg har cyklet denne strækning hver morgen kl. 7:20 fra august til november sidste år. Det har været med livet som indsats. Man er tvunget til at cykle på kørebanen og det presser bilisterne. Der bliver dagligt dyttet af os, råbt af os en dag en bil som stoppede for at skælde os ud.

På strækning Jebjergvej til Langå mangler der cykel sikring af en eller anden art. Biler kører tæt på vejkanten og de kører stærkt og idet der er dårlige oversigtsforhold er det livsfarligt at cykle på den vej. Jeg har selv mærket det på egen krop at blive påkørt af en bil og brækket ryg.

Vi ville ønske, at vi turde sende børn og unge fra Ålum i skole i Randers på cykel, men det sker ikke før der etableres en cykelsti som fra Tånum til Over Hornbæk/Randers.

Strækningen ad Randersvej fra Langå til Grensten afkørslen (og omvendt). Jeg har op til flere gange oplevet, at blive kørt af vejen og ud i grøften pga. kraftige vindstød fra biler der kommer tæt på. Der kører man virkelig med hjertet oppe i halsen og er lettet hver gang man helskindet når igennem!

Meget få voksne vover at cykle på Viborgvej og jeg har aldrig set børn. Det er ærgerligt, for der er mange børn fra Øster Bjerregrav, som går i skole i Sønderbæk, og som ville kunne cykle i skole, hvis der var en sikker skolevej. Efter at det er blevet almindelig med elcykler, vil unge mennesker fra Sønderbæk også kunne cykle til uddannelse eller job i Randers, men det er for farligt.

Indberetninger om utryghed er cyklisternes subjektive personlige oplevelser. Projektet Hold Afstand til Cyklisten dokumenterer, at cyklisterne har al mulig grund til at føle sig utrygge: Data fra målinger på Hammelvej og Hadsundvej viser, at cyklisten får mindre end 1.5 m ved 81 % af forbikørsler og heraf får 15 % mindre end 1 m, når forbikørslen sker ved modkommende trafik.

- Det er logik for perlehøns, at cykelandelen uden for de store byer er faldende siger Jens Peter Hansen og forklarer – billigere biler har ført til stigende trafik og dermed langt flere situationer med tætte forbikøringer, der opleves som skræmmende utryg. Ønsker politikerne at vende udviklingen til fordel for sundhed, klima og trængsel, kommer de ikke uden om at bruge langt flere ressourcer på bedre forhold for cykling.

I 2016 beregnede COWI for Randers kommune, at et fald i cykelandel fra 15 til 12,5 % kostede 17 mio. alene på øgede sundhedsudgifter. Siden er cykelandelen faldet yderligere, og var ved sidste opgørelse nede på 10 %. Den budgetmæssige anlægsramme til sikre skoleveje og cykelstier i Randers kommune er på 2.3 mio. kr. pr. år for 2020 til 2022.

Yderligere oplysninger:

Jens Peter Hansen

Medlem af Cyklistforbundets hovedbestyrelse

Formand for Cyklistforbundet i Randers

+45 2448 1604

jenspeterhansen@cyklistforbundet.dk

@jenspeterhansen

Om Hold Afstand til Cyklisten projektet