| Forsiden | Debat og presse | Høringssvar | Ture og billeder | Viden | Om os | Kontakt |

Opfordring om at lave en direkte cykelrute op over engene frem for at sende cyklister på en omvej via Fladbrovej

28-3-2019

Kære MTU udvalg

På mandag skal I behandle sagen 41. Status på diverse cykel- og trafiksikkerhedsprojekter

Her foreslår forvaltningen bl.a. at

at ca. 1 kilometer af Gudenåstien asfalteres ved Fladbro, og at midlerne hertil finansieres af mindreforbruget på ca. 530.000 kr. fra afsluttede projekter i 2018. Inden for beløbet vil der også være midler til at gøre den linjeføring af stien, som miljø- og teknikudvalget tidligere har besluttet, mere attraktiv at benytte som alternativ til den asfalterede sti.

Her vi vi fra Cyklistforbundet kraftig opfordre til, at udvalget sørger for at beslutningen udformes, så det sikres, at midlerne først og fremmest bruges til at gøre den direkte rute fra Nørreåen til Hvidemøllevej (violet rute markeret som 2 og gul rute markeret som 3 i vedhæftede) så attraktiv som overhovedet muligt indenfor de begrænsninger, som Kulturstyrelsens indsigelser pålægger.

Gudenåstien fra Langå til Randers C har potentialet til at blive Danmarks bedste supercykelsti, hvor borgere fra Langå og Stevnstrup i flotteste omgivelser og med højeste grad af fremkommelighed kan cykle direkte ind i centrum af Randers uden at blive udsat for støj og møg fra biler.

Det vil da være fint nok med asfalt fra broen over Nørreå og til Fladbrovej (markeret med 4 på vedhæftede), men er pengene få, er det OK også at nøjes med stenmel på denne del eller slet ikke gøre noget.

Forvaltningen nævner fastholdelse af midler fra Statens cykelpulje - der vil naturligvis ikke være problemer, såfremt midlerne alen anvendes til den direkte rute 2 + 3.

mvh

Jens Peter Hansen
Formand for Cyklistforbundet i Randers