| Forsiden | Debat og presse | Høringssvar | Ture og billeder | Viden | Om os | Kontakt |

Miljø- og teknikudvalget behandler 10. marts 2020 punktet Ny strategi for klassificering af cykelstinettet.

I den forbindelse sendte Cyklistforbundet i Randers følgende kommentarer til udvalgets medlemmer.

Kommentarer til Ny strategi for klassificering af cykelstinettet

Strategi for klassificering af cykelstinet
Definitioner bør gå på stiens/rutens primære anvendelse og ikke på, hvor stien/ruten er placeret.

Forvaltningen lægger op til dette med formuleringen ..at der udpeges et stinet efter funktion.. og efterlever dette for Skolekorridorer: ...en rute, hvor der er faciliteter, som understøtter børn i at transportere sig selv fra hjem til skole… men ikke for Hovedstier og Rekreative stier, der defineres i forhold til deres placering.

Det betyder, at cykelstier fra Spentrup til Hadsundvej; fra Langå langs Gudenåen til Fladbro og fra Randers til Uggelhuse (og Allingåbro) ikke defineres som Hovedstier. Service oplysning: Da MTU i 2009 vedtog anlæg af Gudenåstien understregede udvalget, at stien skulle asfalteres med henblik på brug som pendler rute.

Ved at definere Hovedstier ud fra funktion - og dermed flytte stien Randers-Uggelhuse fra rekreativ til hovedsti - fås en bonus gevinst i form af netop 13 supercykelstier, således at det gamle slogan Byen med de 13 landeveje kan revitaliseres i en moderne udgave. Se vedhæftede kort.

Den videre proces
Det vil være oplagt at koble det kommende Trafiksikkerhedsråd på den videre proces. Det arbejde, der forhåbentlig blev igangsat på inspirationsmødet den. 30. januar om supercykelstier på tværs af de østjyske kommuner, bør ligeledes indtænkes i den videre proces.

Cyklistforbundet er positive i forhold til brug af 2 minus 1 veje. Hvor dette ikke er hensigtsmæssigt pga. vejens forløb eller bredde, bør indtænkes mulighed for hurtig og billig etablering af bredere vejbaner, så der kan laves deciderede cykelbaner. Maskinen herunder udvider i en arbejdsgang vejen med 40-80 cm.