Cyklistforbundet i Ringsted

Ringsted lokalafdeling

Cyklistforbundet har ikke en lokalafdeling i Ringsted, men en repræsentant, som varetager cyklisternes interesser i lokalområdet.

Kontakt

Bjarne B. Svendsen, mail: svendsen@post3.tele.dk, tlf.: 24 94 95 41