Cyklistforbundet i Rødovre

Rødovre Lokalafdeling

Kontakt: Jens Andersen (Lokalformand), mail: cykelroed@gmail.com, tlf.: 40 58 21 15

Cyklistforbundet har fået ny hjemmeside, derfor er denne side under opbygning.

På Rødovre afdelingens hjemmeside finder du information om afdelingens mange cykelture i løbet af året, om afdelingens cykelværksted samt om afdelingens foreningsaktiviteter i øvrigt.

_______________________________________________________________________________________

Tag med os på tur

Vi arrangere løbende forskellige ture og arrangementer, som du kan deltage i. Til højre her på siden kan du få et overblik over de kommende ture.

Læs mere om de kommende ture

_______________________________________________________________________________________

Gør-det-selv cykelværksted

Læs om værkstedet

Se værkstedsvagtplanen

_______________________________________________________________________________________

Er forholdene for cyklister i Rødovre i orden?

Er du tilfreds med de forhold cyklister i Rødovre bydes?

Det du specielt gerne må kommentere er forhold vedrørende (mangel på) sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, komfort eller vedligeholdelse. Dårlig sikkerhed kan f.eks. være manglende cykelstier eller tilbagetrukne stopstreger. Mangel på tryghed kan være manglende eller dårlig belysning på veje eller stier. Dårlig fremkommelighed kan være bomme, andre typer af forhindringer eller omveje. Dårlig komfort kan være belægning eller unødige bump. Dårlig vedligeholdelse kan f.eks. være huller i asfalt eller grusstier, manglende snerydning eller bladnedfald der kan være farligt at køre på.

Send din indberetning til os

________________________________________________________________________________________

Vi mangler jeres mail-adresser

Vi har kun 148 mail-adresser til vores 272 medlemmer i Rødovreafdelingen. Hovedbestyrelsen har besluttet, at man ikke længere vil give tilskud til lokalblade. Kontakten til medlemmerne skal fremover ske via Facebook, hjemmeside og mail.

Vi får dog også økonomisk tilskud fra Rødovre Kommune, så måske vil vi også fremover kunne udsende nogle lokalblade. Hvis du vil være sikker på at kunne følge med i vores ture, generalforsamlinger og andre aktiviteter, så send din mailadresse til Flemming Nielsen på mail: flemming.k.r.nielsen@mail.dk.

Hvis vi får mulighed for det, vil vi udsende nyt fra Rødovreafdelingen i midten af juni.

__________________________________________________________________________________

Bestyrelse og udvalg

Jens Andersen er formand for Cyklistforbundet i Rødovre. Se de øvrige bestyrelsesmedlemmer her.

Turudvalget

___________________________________________________________________________________________

Referater fra bestyrelsesmøder

De seneste referater fra bestyrelsesmøder finder du her

___________________________________________________________________________________________

Vedtægter

Vedtægterne for afdelingen

___________________________________________________________________________________________

Genralforsamlinger

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2019