Forside | Cykelture | Værksted | Udvalg | Bestyrelse | Generalforsamling | Klagecentral

Kontakt: Jens Andersen (Lokalformand), mail: cykelroed@gmail.com, tlf.: 40 58 21 15

På Rødovre afdelingens hjemmeside finder du information om afdelingens mange cykelture i løbet af året, om afdelingens cykelværksted samt om afdelingens foreningsaktiviteter i øvrigt.

Ændringer af aktiviteter

De programsatte ture kan nu køres.

Turene følger

  1. Sundhedsmyndighedernes nyeste vejledning.

  2. Notat fra Kulturafdelingen i Rødovre kommune af 10/6-2020.

  3. Kulturministeriets seneste vejledning.

Følgende regler skal følges:

Der køres max. 50 personer i en gruppe, men næsepudsning og nys m.m. må ikke ramme andre.

Som afstandskrav anbefales stadig 2 meter ved cykling fra næsetip til næsetip. Det betyder, at man trafikmæssigt næsten ikke kan køre side om side.

Man skal ikke låne lappegrej o.a. fra andre. Medbring selv det nødvendige.

Turleder skal spørge, om nogle ønsker særlig afstand.

Kødannelse o.lign., når man holder pause og under kørsel, bør undgås.

Tilmelding er unødvendig.

Lokalerne på Tinderhøj
I møderummet må der max. være 19 personer. I øvrigt er der opslag for hvert rum. De 2 gangarealer bedes friholdt. De opstillede spritflasker eller tilsv. skal benyttes.

______________________________________________________________________________________

Kommende aktiviteter

Torsdag d. 15. oktober Billedaften
Vi ser på billeder fra årets ture og får lidt at spise og drikke. Tidspunkt: 19:00 - ca. 22:00 på
værkstedet på Tinderhøj Skole . Arrangør: Henning Liljendahl tlf.: 26 74 58 38 mail:
Henning@Liljendahl.dk. Medbring dine billeder fra sæsonens arrangementer. Der er kun
plads til 25 tilmeldte. Tilmelding senest mandag d. 12. oktober til arrangøren efter først til
mølle princippet. Ved tilmelding betales 65,- kr. for mad og drikke.

Turplanlægningsmøde torsdag den 19. november kl. 19.00
Har du ideer til turmål, og/eller ønsker du at arrangere en tur, så kom til turplanlægningsmødet.
Af hensyn til planlægningen af mødet bedes man tilmelde sig til: Flemming Nielsen
Tlf. 43 64 49 03. mail: Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk.

Glögg og æbleskiver mandag den 30. november
På årets sidste værkstedsaften imellem kl. 19.00 og kl. 22.00, vil der blive serveret glögg og
æbleskiver på værkstedet. Tilmelding til Flemming Nielsen på tlf.: 43 64 49 03 eller mail:
flemming.k.r.nielsen@mail.dk. På grund aflokalets begrænsede størrelse må deltagerantallet
begrænses til de 25 først tilmeldte.

Julefrokost lørdag den 12. december
Årets julefrokost på Tinderhøj starter kl. 17.00. Afdelingen giver én øl og én snaps, øvrige
drikkevarer må man selv medbringe. Udgifter til madvarer deles mellem deltagerne. Alle
bedes medbringe en gave til ca. 40,- kr., som indsamles og på snedig vis fordeles mellem
deltagerne. Tilmelding til Flemming Nielsen på tlf.: 43 64 49 03 eller mail:
flemming.k.r.nielsen@mail.dk. På grund af lokalets begrænsede størrelse må deltagerantallet
begrænses til de 25 først tilmeldte.


Generalforsamling

Hermed indkaldes til Generalforsamling: Torsdag den 4. marts 2021
Dagsorden og mødested kommer senere. Efter generalforsamlingen inviterer afdelingen på lidt
at spise og drikke.

_____________________________________________________________________________________

Tag med os på tur

Vi arrangere løbende forskellige ture og arrangementer, som du kan deltage i.

Tirsdagsture, Dagsture, Samlet turkatalog 2020-21

Gør-det-selv cykelværksted

Læs om værkstedet.

For 2. halvår af 2020 er værkstedet åbent 1. og 3. mandag i månederne september, oktober og november (6 gange) samt 30. november (gløgg afslutning). Alle restriktioner skal følges.

Alt værktøj på nær personligt medbragt skal afsprittes. Orienter værkstedvagt om lånt værktøj.

Vi mangler jeres mail-adresser

Vi har langt fra mail adresser fra alle vore medlemmer i Rødovreafdelingen. Hovedbestyrelsen har besluttet, at man ikke længere vil give tilskud til lokalblade. Kontakten til medlemmerne skal fremover ske via Facebook, hjemmeside og mail.

Send din mailadresse til Lis Jakobsen på mail: ljroedovre@gmail.com

Er forholdene for cyklister i Rødovre i orden?

I juni 2020 vedtog Rødovre Kommune et forslag til procesplan for en samlet cykelstrategi, som skal være klar i 2021. Følgende indgår i planen:

"Er du tilfreds med de forhold cyklister i Rødovre bydes?

Det du specielt gerne må kommentere er forhold vedrørende (mangel på) sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, komfort eller vedligeholdelse. Dårlig sikkerhed kan f.eks. være manglende cykelstier eller tilbagetrukne stopstreger. Mangel på tryghed kan være manglende eller dårlig belysning på veje eller stier. Dårlig fremkommelighed kan være bomme, andre typer af forhindringer eller omveje. Dårlig komfort kan være belægning eller unødige bump. Dårlig vedligeholdelse kan f.eks. være huller i asfalt eller grusstier, manglende snerydning eller bladnedfald der kan være farligt at køre på."

Mere i infobrev fra os i august 2020.

Referater fra bestyrelsesmøder

De seneste referater fra bestyrelsesmøder finder du her

Vedtægter

Vedtægterne for afdelingen

Siden er senest opdateret den 21. sept 2020