Forside | Cykelture | Værksted | Udvalg | Bestyrelse | Generalforsamling | Klagecentral

Kontakt: Lis Jakobsen (Lokalformand), mail: ljroedovre@gmail.com, tlf.: 28 47 66 22

På Rødovre afdelingens hjemmeside finder du information om afdelingens mange cykelture i løbet af året, om afdelingens cykelværksted samt om afdelingens foreningsaktiviteter i øvrigt.

Ændringer af aktiviteter

Lokalerne på Tinderhøj
I møderummet og værkstedet må der sammenlagt max. være 10 personer, og man skal hele tidem bære mundbind med mindre man sidder ned. Gangarealerne bedes friholdt. De opstillede spritflasker skal benyttes, ellers skal der vaskes hænder med sæbe.

Ture

De programsatte ture kan nu køres.

Turene følger

  1. Sundhedsmyndighedernes nyeste vejledning.

  2. Notat fra Kulturafdelingen i Rødovre kommune af 10/6-2020.

  3. Kulturministeriets seneste vejledning.

Følgende regler skal følges:

Der køres max. 10 personer i en gruppe. Næsepudsning og nys m.m. må ikke ramme andre.

Som afstandskrav anbefales stadig 2 meter ved cykling fra næsetip til næsetip. Det betyder, at man trafikmæssigt næsten ikke kan køre side om side.

Man skal ikke låne lappegrej o.a. fra andre. Medbring selv det nødvendige.

Turleder skal spørge, om nogle ønsker særlig afstand.

Kødannelse o.lign., når man holder pause og under kørsel, bør undgås.

______________________________________________________________________________________

Kommende aktiviteter

Fastelavn i Dragør

Søndag den 21. februar 2021

Vi cykler ud på Vestamager til Birkedammen, hvor vi møder deltagerne fra Københavnsafdelingen. Turen fortsætter til Kongelunden og videre langs sydkysten. Der er pause i Dragør, inden vi oplever rytterne slå katten af tønden.
Hjemtur ad nærmeste veje.

Tidspunkt:

11:00 – ca. 18:00

Mødested:

P-pladsen ved Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre

Arrangør:

Rødovre Afd., Flemming Nielsen, 43 64 49 03

Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk

Turlængde:

Ca. 60 km

Hastighed:

Ca. 18 – 20 km/t

Medbring:

Varmt tøj, cykellygter, mad og drikke samt penge til café

Bemærk:

Turen gennemføres uanset vejret. Hans Erik Rasmussen serverer fastelavnsboller undervejs.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev august 2020

Nyhedsbrev september 2020


Generalforsamling

Hermed indkaldes til Generalforsamling: Torsdag den 4. marts 2021, kl. 18.30 på Rødovregård.
Dagsorden kommer senere. Efter generalforsamlingen inviterer afdelingen på lidt
at spise og drikke i det omfang corona-reglerne tillader det.

_____________________________________________________________________________________

Tag med os på tur

Vi arrangere løbende forskellige ture og arrangementer, som du kan deltage i.

Tirsdagsture, Dagsture, Samlet turkatalog 2020-21

Gør-det-selv cykelværksted

Læs om værkstedet.

For 2. halvår af 2020 er værkstedet åbent 1. og 3. mandag i månederne september, oktober og november (6 gange) samt 30. november (gløgg afslutning). Alle restriktioner skal følges. Værkstedet er lukket i december.

Alt værktøj på nær personligt medbragt skal afsprittes. Orienter værkstedvagt om lånt værktøj.

Vi mangler jeres mail-adresser

Vi har langt fra mail adresser fra alle vore medlemmer i Rødovreafdelingen. Hovedbestyrelsen har besluttet, at man ikke længere vil give tilskud til lokalblade. Kontakten til medlemmerne skal fremover ske via Facebook, hjemmeside og mail.

Send din mailadresse til Lis Jakobsen på mail: ljroedovre@gmail.com

___________________________________________________________________________________

Referater fra bestyrelsesmøder

De seneste referater fra bestyrelsesmøder finder du her

Vedtægter

Vedtægterne for afdelingen

Siden er senest opdateret den 20. okt 2020