Forside | Cykelture | Værksted | Udvalg | Bestyrelse | Generalforsamling | Klagecentral

Kontakt: Jens Andersen (Lokalformand), mail: cykelroed@gmail.com, tlf.: 40 58 21 15

På Rødovre afdelingens hjemmeside finder du information om afdelingens mange cykelture i løbet af året, om afdelingens cykelværksted samt om afdelingens foreningsaktiviteter i øvrigt.

Ændringer af aktiviteter

De programsatte ture kan nu køres.

Turene følger

  1. Sundhedsmyndighedernes nyeste vejledning.

  2. Notat fra Kulturafdelingen i Rødovre kommune af 10/6-2020.

  3. Kulturministeriets seneste vejledning.

Følgende regler skal følges:

Der køres max. 50 personer i en gruppe, men næsepudsning og nys m.m. må ikke ramme andre.

Som afstandskrav anbefales stadig 2 meter ved cykling fra næsetip til næsetip. Det betyder, at man trafikmæssigt næsten ikke kan køre side om side.

Man skal ikke låne lappegrej o.a. fra andre. Medbring selv det nødvendige.

Turleder skal spørge, om nogle ønsker særlig afstand.

Kødannelse o.lign., når man holder pause og under kørsel, bør undgås.

Tilmelding er unødvendig.

Lokalerne på Tinderhøj
Alle vore lokaler på Tinderhøj åbnes fra august 2020, dog værkstedsaftenerne først begynder fra september 2020. I møderummet må der max. være 19 personer. I øvrigt er der opslag for hvert rum. De 2 gangarealer bedes friholdt. De opstillede spritflasker eller tilsv. skal benyttes.


Tag med os på tur

Vi arrangere løbende forskellige ture og arrangementer, som du kan deltage i.

Tirsdagsture, Dagsture, Samlet turkatalog 2020-21

Gør-det-selv cykelværksted

Læs om værkstedet. Værkstedet er lukket frem til september 2020.

Alt værktøj på nær personligt medbragt skal afsprittes. Orienter værkstedvagt om lånt værktøj.

Vi mangler jeres mail-adresser

Vi har langt fra mail adresser fra alle vore medlemmer i Rødovreafdelingen. Hovedbestyrelsen har besluttet, at man ikke længere vil give tilskud til lokalblade. Kontakten til medlemmerne skal fremover ske via Facebook, hjemmeside og mail.

Send din mailadresse til Lis Jakobsen på mail: ljroedovre@gmail.com

Er forholdene for cyklister i Rødovre i orden?

I juni 2020 vedtog Rødovre Kommune et forslag til procesplan for en samlet cykelstrategi, som skal være klar i 2021. Følgende indgår i planen:

"Er du tilfreds med de forhold cyklister i Rødovre bydes?

Det du specielt gerne må kommentere er forhold vedrørende (mangel på) sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, komfort eller vedligeholdelse. Dårlig sikkerhed kan f.eks. være manglende cykelstier eller tilbagetrukne stopstreger. Mangel på tryghed kan være manglende eller dårlig belysning på veje eller stier. Dårlig fremkommelighed kan være bomme, andre typer af forhindringer eller omveje. Dårlig komfort kan være belægning eller unødige bump. Dårlig vedligeholdelse kan f.eks. være huller i asfalt eller grusstier, manglende snerydning eller bladnedfald der kan være farligt at køre på."

Mere i infobrev fra os i august 2020.

Referater fra bestyrelsesmøder

De seneste referater fra bestyrelsesmøder finder du her

Vedtægter

Vedtægterne for afdelingen

Senest rettet den 26. juli 2020