Forside | Cykelture | Værksted | Udvalg | Bestyrelse | Generalforsamling | Klagecentral

Kontakt: Jens Andersen (Lokalformand), mail: cykelroed@gmail.com, tlf.: 40 58 21 15

På Rødovre afdelingens hjemmeside finder du information om afdelingens mange cykelture i løbet af året, om afdelingens cykelværksted samt om afdelingens foreningsaktiviteter i øvrigt.

Aflysning og ændringer af aktiviteter

Rødovre afdelingen genoptager nu alle ture med disse betingelser:

Man skal tilmelde sig, hvis man vil deltage i ture. Der kan maksimalt være 9 og turlederen på turene, og der skal køres 1 og 1 med mindst 1 meters afstand. Tilmelding på email: flemming.k.r.nielsen@mail.dk

Værkstedet er stadig lukket.

Dette gælder frem til 8. juni. Hvad der sker derefter vides ikke.


Tag med os på tur

Vi arrangere løbende forskellige ture og arrangementer, som du kan deltage i.

Tirsdagsture, Dagsture, Samlet turkatalog 2020-21

Gør-det-selv cykelværksted

Læs om værkstedet. Aflyst foreløbigt.

Vi mangler jeres mail-adresser

Vi har langt fra mail adresser fra alle vore medlemmer i Rødovreafdelingen. Hovedbestyrelsen har besluttet, at man ikke længere vil give tilskud til lokalblade. Kontakten til medlemmerne skal fremover ske via Facebook, hjemmeside og mail.

Send din mailadresse til Flemming Nielsen på mail: flemming.k.r.nielsen@mail.dk.

Er forholdene for cyklister i Rødovre i orden?

Er du tilfreds med de forhold cyklister i Rødovre bydes?

Det du specielt gerne må kommentere er forhold vedrørende (mangel på) sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, komfort eller vedligeholdelse. Dårlig sikkerhed kan f.eks. være manglende cykelstier eller tilbagetrukne stopstreger. Mangel på tryghed kan være manglende eller dårlig belysning på veje eller stier. Dårlig fremkommelighed kan være bomme, andre typer af forhindringer eller omveje. Dårlig komfort kan være belægning eller unødige bump. Dårlig vedligeholdelse kan f.eks. være huller i asfalt eller grusstier, manglende snerydning eller bladnedfald der kan være farligt at køre på.

Send din indberetning til os

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelse. Se turudvalget her: Turudvalget

Referater fra bestyrelsesmøder

De seneste referater fra bestyrelsesmøder finder du her

Vedtægter

Vedtægterne for afdelingen