Forside | Generalforsamling | Referater | Vedtægter (pdf) | Bestyrelse |

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes 7. marts 2024 kl. 19 på Tinderhøj Skole, Fortvej 71, 2610 Rødovre

Indkaldelse som pdf

Beretning, pdf

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg

Valg af formand Lis Jakobsen På valg i 2025

Valg af øvrig bestyrelse

 • Johan Knudsen På valg
 • Flemming Nielsen På valg
 • Henrik Friis På valg
 • Birger Madsen På valg i 2025
 • Jens Spelmann På valg i 2025
 • John Johnson På valg i 2025

Valg af suppleanter

 • Børge Nielsen 1. suppl På valg
 • Susanne Sindberg 2. suppl. På valg

Valg af revisorer

 • Jann Larsen På valg i 2025
 • Inge Jørgensen På valg

Valg af revisorsuppleant

 • Birgit Hendrichsen På valg

Valg af Landsmødedelegerede

 • Flemming Nielsen På valg
 • Henrik Friis På valg

Valg af Landsmødesuppleanter

 • Lis Jakobsen 1. suppl På valg
 • Arne Stjernholm Madsen 2. suppl På valg

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen inviterer afdelingen på lidt at spise og drikke.

________________________________________________________________

Siden er sidst opdateret den 1. februar 2024